Podpisanie umowy o wzajemnej współpracy w zakresie leczenia udarowego pacjentów

 Zdjęcie

W Polsce każdego roku na udar cierpi ponad 100 000 osób. Szybkie jego rozpoznanie to szansa na skuteczne leczenie, uniknięcie niepełnosprawności, a często na ocalenie życia. Z tego powodu w związku z wykonywanymi przez zespół lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zabiegami w ramach realizacji ministerialnego projektu endowaskularnego leczenia udaru mózgu (trombektomia) zawarte zostało pomiędzy Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o. w restrukturyzacji, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie zoptymalizowania udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących leczenia udarowego pacjentów przyjmowanych w SOR, Izbie Przyjęć i do oddziałów neurologicznych. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 jest jednym z 27 w kraju centrów udarowych leczącym ostry udar niedokrwienny za pomocą trombektomii mechanicznej. To wynik decyzji Ministerstwa Zdrowia, które rozszerzyło realizowany od 2018 roku pilotaż tejże procedury.

 

Trombektomia mechaniczna to najnowsza forma leczenia udaru niedokrwiennego mózgu. Polega na mechanicznym usunięciu skrzepu, czyli udrożnieniu zatkanego naczynia. Standardową metodą leczenia udaru jest tromboliza - to rozpuszczanie skrzepliny za pomocą podanego dożylnie leku przeciwkrzepliwego. Nie zawsze jest ona skuteczna i nie u wszystkich pacjentów można ją zastosować. 

 

Zależy nam, by pacjenci z rozpoznaniem udaru mieli możliwość wykonania zabiegu tromektomii w naszym Szpitalu w najszybszym możliwym terminie. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca szpitali i pogotowia, by każdy pacjent będący okienku czasowym od wystąpienia pierwszych objawów mógł trafić do specjalistycznego ośrodka, który spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Ministerstwo Zdrowia, dysponuje odpowiednim sprzętem (tomograf, angiograf, rezonans magnetyczny) oraz odpowiednią liczbą specjalistów (radiolog, neurolog, neurochirurg, kardiolog, chirurg naczyniowy). - dodaje prof. ucz. dr Bartosz Straszak - p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. 

 

Wykonywanie procedury trombektomii mechanicznej nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie nowo zainstalowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu angiograf sufitowy o wartości niespełna 4,5 miliona złotych, który został zakupiony z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jest urządzeniem, którego szerokie możliwości pozwalają sprostać najnowszym wymaganiom angiografii i małoinwazyjnych zabiegów naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem radiologii zabiegowej i chirurgii naczyniowej. Zastosowane w nim innowacyjne technologie sprzętowe i programowe umożliwiają połączenie inteligentnych rozwiązań i łatwości obsługi, pozwalając z jednej strony na zwiększenie produktywności, z drugiej – na uzyskiwanie lepszych rezultatów klinicznych. 

 

- Kiedy oddawano do użytku angiograf, nie rozmawialiśmy o udarach – przypomniała Anna Jedynak, wicemarszałek woj. śląskiego – Dzisiaj prezentujemy jego nowe zastosowanie na miarę ludzkiego zdrowia i życia. Porozumienie przed chwilą podpisane formalizuje trwającą już współpracę, która skraca czas reakcji na wystąpienie udaru i zwielokrotnia szansę chorych na wyleczenie bez poważnych komplikacji i powikłań. Życzę żeby dobra współpraca stron dzisiejszego porozumienia dawała szansę na skorzystanie z najnowocześniejszych metod leczenia oferowanych przez WSS 5 wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują.

 

- Skuteczność trombolizy i trombektomii jest wielokrotnie większa w pierwszej godzinie zastosowania leczenia – wyjaśniał dr n. med. Paweł Gruenpeter, kierownik Oddziału Neurologii WSS5. – Dzięki zainteresowaniu organu założycielskiego, dyrekcji szpitala i władz miasta możemy taką współpracę realizować. Ratujemy pacjentów w różnym wieku, ostatnio pacjentkę 36-letnią i 30-letnią.

 

W Polsce rocznie dochodzi do ponad 100 000 udarów. Jak podkreślił prof. AŚ dr hab. n. med. i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny - Dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, to tylko przypadki zdiagnozowane, rzeczywista skala jest znacznie większa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie