Kontakt


Izba Przyjęć 32 368 22 67
Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Zespołami Wyjazdowymi 32 368 21 65
32 368 21 66
Krzysztof Bestwina Dyrektor 32 368 27 01
Sławomir Święchowicz Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 32 368 24 64
Łukasz Dolata Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem 32 368 21 01
Renata Sędzielewska p.o. Naczelna Pielęgniarka 32 368 23 06
Kierownik Poradni Specjalistycznych 32 368 27 79
Poradnia Chirurgii Naczyń z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 30
Poradnia Chirurgii Ogólnej z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 51
Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 32
Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 04
Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa) 32 368 27 70
Poradnia Gastroenterologiczna 32 368 27 70
Poradnia Hepatologiczna 32 368 27 70
Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca 32 368 27 32
Poradnia Nefrologiczna 32 368 27 70
Poradnia Neurochirurgiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 30
Poradnia Neurologiczna 32 368 27 32
Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 24 05
Poradnia Onkologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 31
Poradnia Otolaryngologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 04
Poradnia Proktologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 51
Poradnia Pulmonologiczna 32 368 27 70
Poradnia Rehabilitacji Medycznej 32 368 27 82
Poradnia Reumatologiczna 32 368 27 70
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna z Gabinetem Zabiegowym i Gipsownią 32 368 27 31
Poradnia Urologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 70
Poradnia Żywieniowa 32 368 22 93
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego 32 368 22 80
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii sekr.koit@wss5.pl 32 368 20 26, 32 368 23 41
Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej sekr.ortopedia@wss5.pl 32 368 25 31, 32 368 25 34
Oddział Chirurgii Naczyń sekr.chirnacz@wss5.pl 32 368 25 81
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego sekr.chirurgia1@wss5.pl 32 368 21 41, 32 368 25 41
Oddział Chirurgii, Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej sekr.chirplast@wss5.pl 32 368 25 21
Odział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii wewnetrzny@wss5.pl 32 368 26 01
Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego gastro@wss5.pl 32 368 26 03
Oddział Chirurgii Szczękowej sekr.szczorl@wss5.pl 32 368 26 71
Oddział Otolaryngologii i Onkologii Larynologicznej sekr.szczorl@wss5.pl 32 368 26 71
Oddział Nefrologii nefrologia@wss5.pl 32 368 25 91
Oddział Neurologii sekr.neurologia@wss5.pl 32 368 25 61
Oddział Udarowy sekr.udarowy@wss5.pl 32 368 20 51
Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny sekr_nch@wss5.pl 32 368 25 51
Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym okulistyka@wss5.pl 32 368 25 71
Oddział Rehabilitacji Medycznej sekr.rehabilitacja@wss5.pl 32 368 25 01
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej sekr.rehabilitacja@wss5.pl 32 368 25 01
Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej urologia@wss5.pl 32 368 25 11
Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc/ Pododdział Mukowiscydozy sekr.pulmonologia@wss5.pl 32 368 21 81
Oddział Kardiologii Ogólnej / Intensywnej Opieki Kardiologicznej sekr.kardiologia@wss5.pl 32 368 20 61
Oddział Reumatologii sekr.reumatologia@wss5.pl 32 368 26 91
Szpitalny Oddział Ratunkowy sor.sekretariat@wss5.pl 32 368 21 61
Pododdział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii onkologia@wss5.pl 32 368 21 19
Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć sekr.toksykologia@wss5.pl 32 368 21 16
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 32 368 24 54
Dział Kadr kadry@wss5.pl 32 368 27 38
Dział Rozliczeń, Kontraktowania i Statystyki Medycznej kontraktowanie@wss5.pl 32 368 22 66
Dział Monitoringu Realizacji Świadczeń monitoringswiadczen@wss5.pl 32 368 24 37
Dział Organizacji i Zarządzania Jakością prawny@wss5.pl 32 368 20 11
Dział Techniczny techniczny@wss5.pl 32 368 24 91
Kancelaria Szpitala kancelaria@wss5.pl 32 368 24 45
Logistyka logistyka@wss5.pl 32 368 22 13
Obszar Ekonomiczny ekonomiczny@wss5.pl 32 368 23 02
Rachuba Płac place@wss5.pl 32 368 24 46, 32 368 24 44
Rachunkowość Finansowa ksiegowosc@wss5.pl 32 368 25 67
Zamówienia Publiczne i Monitoring Dostaw zam.publ@wss5.pl 32 368 20 12, 32 368 24 28
Zarządzanie Majątkiem majatek@wss5.pl 32 368 24 77, 32 368 24 55
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Sekretariat 32 368 23 81
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Rejestracja 32 368 22 80
SCANX – Centrum Diagnostyki Obrazowej Rejestracja 801 88 88 11

Kontakt dla mediów:

Tomasz Świerkot

e-mail: tswierkot@wss5.pl
telefon: 509 819 661


Dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary nr. 5 w Sosnowcu.Dogodny dojazd zapewni zarówno samochód, jak i środki komunikacji miejskiej.

Autobusem:
Z Katowic autobusem linii 805.
Z Sosnowca autobusami linii 26, 299, 926 oraz 150.
Z Czeladzi autobusem linii 235.
Z Będzina autobusem linii 616.
Z Dąbrowy Górniczej autobusem linii 603 oraz 606.
Z Jaworzna autobusem linii S.