Certyfikat Jakości, BHP i Ochrony Środowiska

Mamy zaszczyt poinformować, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ponownie otrzymał certyfikat akredytacyjny w zakresie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Akredytacja jest wydawana przez Ministra Zdrowia, jej posiadanie jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych wymagań z zakresu różnych obszarów działalności, zarówno administracyjnych, lecz przede wszystkim medycznych.

Otrzymanie powyższego certyfikatu po raz drugi jest dowodem na to, że dbamy o jakość i bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo pacjenta. Certyfikat ten jest efektem działań wielu ludzi, którzy są entuzjastami i wkładają dużo pracy w jego uzyskanie i utrzymanie standardów akredytacyjnych.

O ciągłym doskonaleniu naszej placówki świadczy również uzyskanie kolejnych certyfikatów Normy ISO 9001:2015, Normy ISO 14001:2015, PN-EN 18001 oraz uzyskanie pozytywnej oceny audytu nadzoru Normy bezpieczeństwa informacji 27001.

W działalności Szpitala stosujemy zdrowe, uczciwe i rzetelne zasady konkurencyjności, posiadamy potwierdzony wysoki standard usług, rozwijamy i doskonalimy wdrożone systemy zarządzania jakością, stosujemy nowoczesne rozwiązania.

Świadczy to o naszym rozwojowym podejściu do jakości w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i utrzymania jak najlepszych warunków pracy pracownikom Szpitala.

Mamy nadzieję, że oprócz satysfakcji i radości z otrzymanych certyfikatów, będzie to mobilizowało nas do dalszego rozwoju i nowych wyzwań.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 certyfikat ISO  certyfikat ISO  certyfikat akredytacyjny