Certyfikaty Jakości

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu stale podnosi jakość udzielanych świadczeń. O ciągłym doskonaleniu naszej placówki świadczy uzyskanie certyfikatów Normy ISO 9001:2015, ISO 27001:2017, a także certyfikatu akredytacyjnego. Otrzymanie powyższych dokumentów jest dowodem na to, że dbamy o jakość i bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo pacjenta. Certyfikaty są efektem działań wielu ludzi, którzy są entuzjastami i wkładają dużo pracy w ich uzyskanie. W działalności Szpitala stosujemy zdrowe, uczciwe i rzetelne zasady konkurencyjności, posiadamy potwierdzony wysoki standard usług, rozwijamy i doskonalimy wdrożone systemy zarządzania jakością, a także stosujemy nowoczesne rozwiązania.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Certyfikat_akredytacyjny.png Certyfikat_ISO_WSS5.png certyfikat ISO 9001.png CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY 2022