Dyrekcja

Dyrektor

Mgr Krzysztof Kowalik

   32 368 21 01  /  32 368 27 01Pion Lecznictwa

Dyrektor ds. Medycznych

dr n. med. Dawid Szkudłapski

32 368 21 01  / 32 368 27 01Pion Ekonomiczny

Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Agnieszka Kozak

32 368 24 64Pion Administracyjno-Techniczny

Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Marta Kwiatkowska

32 368 24 64

p.o. Naczelna Pielęgniarka

mgr Renata Sędzielewska

   32 368 23 06

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki

mgr Urszula Izdebska