Dyrekcja

Dyrektor

Krzysztof Bestwina

   32 368 21 01  /  32 368 27 01

Pion Lecznictwa

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych

dr n. med. Sławomir Święchowicz

   32 368 24 64

Pion Zarządzania Majątkiem i Kapitałem

Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Łukasz Dolata

 32 368 21 01  /  32 368 27 01

p.o. Naczelna Pielęgniarka

Renata Sędzielewska

   32 368 23 06