Dyrekcja

Dyrektor Naczelny

Mgr Krzysztof Kowalik

   32 368 21 01  /  32 368 27 01Pion Lecznictwa

p.o. Dyrektor ds. Medycznych

dr n. med. Dawid Szkudłapski

32 368 24 64Pion Zarządzania Majątkiem i Kapitałem

Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

mgr Agnieszka Kozak

 32 368 21 01  /  32 368 27 01Pion Inwestycji i Rozwoju

Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju

prof. ucz. dr Bartosz Straszak

 32 368 24 64p.o. Naczelna Pielęgniarka

mgr Renata Sędzielewska

   32 368 23 06

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki

mgr Lorena Bontor