RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych do celów REKRUTACJI

pdf pobierz

 

Nagrywanie rozmów telefonicznych

pdf pobierz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) dotycząca ochrony danych osobowych PACJENTÓW

pdf pobierz

 

Instrukcja monitoringu wizyjnego WSS5

Instrukcja monitoringu wizyjnego ustala zasady obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu funkcjonującego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1.

pdf pobierz

 

Informacja o wyłączeniu części monitoringu wizyjnego WSS5

Informacja o wyłączeniu nieaktywnych kamer systemu monitoringu wizyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu.

pdf Informacja o wyłączeniu nieaktywnych kamer systemu monitoringu wizyjnego WSS5.

pdf Załącznik: Wykaz nieaktywnych elementów monitoringu wizyjnego.

 

Polityka współpracy z dostawcami, wykonawcami w zakresie bezpieczeństwa informacji

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady odnoszące się do postępowania w relacjach z dostawcami, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich ryzyk oraz zasad zachowania bezpieczeństwa informacji. W ramach relacji z dostawcami chcemy promować świadome podejście do ryzyk, które mogą występować w trakcie współpracy i bezpieczeństwa informacji, dostrzegając przy tym znaczący ich wkład w kształtowanie się biznesowej kultury zaufania.

pdf pobierz

pdf D-370 B – Wniosek o udzielenie dostępu zdalnego (dla pracowników podmiotów zewnętrznych)