RODO


Polityka współpracy z dostawcami, wykonawcami w zakresie bezpieczeństwa informacji

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady odnoszące się do postępowania w relacjach z dostawcami, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich ryzyk oraz zasad zachowania bezpieczeństwa informacji. W ramach relacji z dostawcami chcemy promować świadome podejście do ryzyk, które mogą występować w trakcie współpracy i bezpieczeństwa informacji, dostrzegając przy tym znaczący ich wkład w kształtowanie się biznesowej kultury zaufania.
Załączniki
D-370 B – Wniosek o udzielenie dostępu zdalnego (dla pracowników podmiotów zewnętrznych) [PDF 150,0kB]
Załączony plik polityki współpracy z dostawcami i wykonawcami [PDF 2,9MB]