Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji wykonuje:

  • masaż leczniczy (klasyczny, limfatyczny, poprzeczny);
  • elektrolecznictwo: galwanizację, jonoforezę, prądy diadynamiczne, prądy TENS, prądy TRABERT, prądy KOTZA, ultradźwięki, ultrafonoforezę;
  • leczenie polem elektromagnetycznym, impulsowym polem magnetycznym niskiej częstotliwości;
  • światłolecznictwo i ciepłolecznictwo: naświetlanie promieniami IR, laseroterapię punktową.

Pacjenci korzystają także z sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt zakupiony m.in. dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Telefon:

(32) 368 27 82