Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres:
    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
    Plac Medyków 1
    41-200 Sosnowiec
  • faksem na nr: (32) 368-20-32
  • pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@wss5.pl

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego skargę oraz opis treści sprawy.

 

W sprawach skarg i wniosków pacjenci przyjmowani są:

w środy w godz.12:00-14:00 przez Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.