Regionalny Program Operacyjny

“Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: Rozbudowa systemu wspomagania zarządzania Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. “Św. Barbary”

Wartość projektu: 11 928 270,00 PLN

Wartość dofinansowania: 10 139 029,50 PLN

“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo2007-2013.slaskie.pl

Logo RPO

“Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację wraz z montażem kolektorów słonecznych w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. “Św. Barbary”

Wartość projektu: 16 244 350,39 PLN

Wartość dofinansowania: 4 732 165,66 PLN

“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo2007-2013.slaskie.pl

Logo RPO