Uroczyste otwarcie Pracowni Przewodu Pokarmowego po remoncie.

 Zdjęcie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu od niedawna może poszczycić się nową, wyremontowaną i w pełni wyposażoną Pracownią Endoskopii Przewodu Pokarmowego, która jest przyjaznym i komfortowym miejscem badań endoskopowych dla pacjentów z całego regionu. Po wykonanej modernizacji, której koszty łącznie przekroczyły 1 200 000 złotych do dyspozycji pacjentów powstały skonsolidowane pracownie z wydzielonymi przestrzeniami dla chorych przygotowujących się do badań, gabinety do specjalistycznych badań endoskopowych, pokój wybudzeń, poczekalnia, sekretariat oraz zaplecze socjalne. 

 

„Z przyjemnością przyjęłam informację, że tak ogromne wsparcie napłynęło do szpitala, którego organem założycielskim jest województwo śląskie. Teraz dzięki poszerzeniu obszaru pracowni wszyscy pacjenci wymagający diagnostyki endoskopowej mają możliwość wykonania jej w jednym miejscu. Cieszę się, że na terenie szpitala została zakończona kolejna inwestycja, która poszerza obszar udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów regionu.” - dodaje Anna Jedynak, Wicemarszałek Województwa Śląskiego. 

 

Dzięki przebudowie i nowoczesnej adaptacji pomieszczeń w ramach jednej pracowni można teraz wykonać wszystkie badania endoskopowe dostępne w WSS nr 5 tj. gastroskopię, kolonoskopię, endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną oraz ultrasonografię endoskopową. Pracownia ściśle współpracuje z Poradnią i Oddziałem Gastroenterologii, co stanowi ogromne udogodnienie diagnostyczne dla pacjentów kierowanych do takich badań. Każdego miesiąca z oferty pracowni korzysta ponad 450 pacjentów.

 

„Modernizacja tego obszaru, zakup mebli i wyposażenia nie byłaby możliwa bez wsparcia darczyńców, którzy pokryli te koszty. Dlatego serdecznie pragnę podziękować Panu Tomaszowi Żakowi - Prezesowi Fundacji „I jesteś w domu”, która obdarowała szpital swoją hojnością i przekazała na ten cel 800 000 złotych oraz darowiznę rzeczową w postaci mebli do wyposażenia pracowni i zaplecza socjalnego” – podkreśla prof. ucz. Bartosz Straszak – p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie