Wojciech Saługa Przewodniczącym Rady Społecznej WSS 5

 Zdjęcie
Nowy skład Rady Społecznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny informuje o nowym składzie personalnym Rady Społecznej, w skład której wchodzą:

Przewodniczący: Wojciech Saługa

Paweł Bańkowski
Jacek Dudek
Wojciech Konieczny
Maria Materla
Daniel Miklasiński
Wanda Olko
Katarzyna Stachowicz
Dariusz Waniczek

Przewodniczący Wojciech Saługa - ekonomista, samorządowiec, senator V kadencji oraz poseł na Sejm V, VI i VII i IX obecnej kadencji, reprezentujący okręg Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, Jaworzno a także Powiat Będziński i Zawierciański. Od 2002 do 2004 roku wiceprezydent Jaworzna, zaś w latach 2014-2018 marszałek województwa śląskiego.

Wojciech Saługa jest ekspertem w obszarze ekonomii, gospodarki oraz zarządzaniu samorządami i podległymi instytucjami.