12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

 Zdjęcie
12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki - z tej okazji p.o. Dyrektora - Krzysztof Kowalik wraz z p.o. Dyrektora ds. Medycznych - dr n. med. Dawidem Szkudłapskim na ręce pielęgniarek oddziałowych wręczyli bukiety kwiatów oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia.

W tym szczególnym dniu składamy Wam podziękowania i wyrazy uznania za codzienny trud w opiece nad chorymi, wyrozumiałość i poświęcenie.

Życzymy Wam, by każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję. Aby w waszej codzienności wiele było chwil pełnych wzruszeń, radości oraz pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Wykonujecie wyjątkowy i bardzo szlachetny zawód. Niezwykle cenimy sobie Wasz profesjonalizm i zaangażowanie , bo to dzięki nim oraz zawodowej pasji możemy być bardziej spokojni o swoje zdrowie.

Dziękujemy każdej/każdemu z Was, że jesteście! 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie