Poradnia Rehabilitacji Medycznej

Główne zadania Poradni

Diagnostyka i leczenie schorzeń narządu ruchu, schorzeń neurologicznych, urazów przez dobranie odpowiedniej metody rehabilitacji.

Podstawowe informacje

Do Poradni Rehabilitacyjnej skierowanie wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Lekarz Poradni Rehabilitacyjnej na podstawie stanu klinicznego, badań dodatkowych ustala program rehabilitacji (cykl zabiegów) realizowany w Zakładzie Rehabilitacji.

Rejestracja: (32) 368-27-82