Poradnia Neurologiczna

Główne zadania Poradni

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorych z chorobami: demielinizacyjnymi układu nerwowego; z chorobami naczyń mózgowych; z zaburzeniami pamięci.

Podstawowe informacje

Do Poradni konieczne jest skierowanie od lekarza POZ albo lekarza specjalisty. W ramach Poradni powołano zespoły diagnostyczno-terapeutyczne złożone z lekarza, psychologa, logopedy oraz rehabilitanta.

Rejestracja: (32) 368-27-32
Rejestracja do Pracowni EMG/ EEG (od 12:00 - 13:00) : 32 368 2312