Otwarcie zmodernizowanej części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 Zdjęcie
Dziś odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im Św. Barbary w Sosnowcu. Dzięki gruntownemu remontowi Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć spełniają teraz najwyższe standardy jakości.
„Pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Izby przyjęć przeszły w ciągu ostatniego półrocza gruntowną modernizację. Pracom remontowym podlegał obszar Izby Przyjęć, triażu i rejestracji pacjentów SOR oraz obszar segregacji medycznej. W ramach tego powstały nowoczesne przestrzenie, które mają bezpośrednie przełożenie na komfort pobytu pacjentów i jakość udzielanych świadczeń medycznych. Nasz szpital posiada w swojej strukturze 24 oddziały, z czego 5 z nich to oddziały kliniczne. Serce Szpitala, jakim jest Szpitalny Oddział Ratunkowy liczy sześć łóżek, w tym dwa łóżka intensywnej opieki medycznej. Nasza jednostka o charakterze Centrum Urazowego zabezpiecza niemal czteromilionowy obszar mieszkańców. Dlatego też cieszę się, że obszar, który każdego dnia przyjmuje ponad 60 pacjentów może pochwalić się teraz nowoczesnym wnętrzem i wyposażeniem.” - dodaje p.o. Dyrektora WSS5 Krzysztof Kowalik.
„To już kolejna inwestycja w tym szpitalu, a niebawem medycy i pacjenci będą mogli korzystać z nowoczesnego bloku operacyjnego neurochirurgii. Wszystkie te inwestycje mają na celu podwyższanie standardu świadczonych usług medycznych oraz przekładać się bezpośrednio na zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu. Dziękuję medykom i wszystkim zaangażowanym w tworzenie tego dzieła.” - podkreśla Anna Jedynak, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.
Remont objął swoim zakresem dwa obszary - Izby Przyjęć oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w części rejestracji i triażu pacjentów oraz części przeznaczonej dla pacjentów trafiających w stanach nagłych przy udziale pogotowia ratunkowego. Oba obszary spełniają najwyższe wymogi zarówno sanitarne, jak i komfortu przebywających w nich pacjentów. Dzięki przebudowie obszaru wyodrębniono obszar dekontaminacji, nowoczesną izolatkę z zapleczem sanitarnym oraz salę obserwacji pacjentów.
"To największy SOR w regionie, który służy mieszkańcom Śląska i Zagłębia. Trafiają tutaj najcięższe przypadki z wypadków masowych i komunikacyjnych. Stąd też miejsce to wymaga szczególnego zainteresowania. Cieszę się, że teraz pacjenci będą mieli możliwość skorzystania z najlepszej i najnowocześniejszej opieki pacjenta. Cieszę się, że personel jest gotowy i chętny do pracy tworząc tym samym jeden dobrze funkcjonujący obszar." - dodaje Wojciech Saługa, Przewodniczący Rady Społecznej WSS5.
Koszt remontu wyniósł 2 970 647,12 złotych - z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Szpital otrzymał na ten cel dotację w wysokości 2 460 000 złotych ze środków krajowych. Modernizacja pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii (wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan, C.O., elektrycznych, teletechnicznych). Priorytetem jest zapewnienie pacjentom najnowszych i najbardziej skutecznych metod leczenia.
„Jesteśmy przekonani, że nowy obszar pozwoli nam jeszcze skuteczniej reagować na nagłe przypadki i zapewnić profesjonalną pomoc medyczną dla naszych pacjentów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym oraz zaangażowaniu personelu medycznego, jesteśmy gotowi sprostać wszelkim wyzwaniom związanych z ratowaniem życia i zdrowia oraz przygotować się na wszelkie wydarzenia kryzysowe, które będą wymagać przyjęcia większej ilości pacjentów.” - podkreśla dr n. med. Izabela Chanek, Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie