otwarcie bloku operacyjnego neurochirgii po przeprowadzonej modernizacji

 Zdjęcie
20 lutego 2024r. miało miejsce obszaru remontowanego przeszło rok Bloku Operacyjnego Neurochirurgii.
Z dumą ogłaszamy otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu! Nasze nowe osiągnięcie zapowiada przełom w leczeniu neurochirurgicznym, odpowiadając na rosnące potrzeby medyczne.


"To jedna z największych inwestycji w służbie zdrowia mijającej kadencji, bo sięgająca aż 60 milionów złotych. Dziś oddział neurochirurgii sosnowieckiego szpitala jest najlepiej profilowo wyposażonym w sprzęt spośród wszystkich placówek w Polsce. To właśnie tutaj są diagnozowani i leczeni pacjenci z całego kraju, ratowane jest ich życie i zdrowie. Dziś przekazujemy nie tylko w praktyce nowoczesny oddział, ale także tworzymy nową historię rodzimej neurochirurgii. To nadzieja dla pacjentów wymagających skomplikowanych zabiegów neurochirurgicznych. Dzięki mariażowi wiedzy, doświadczenia i nowoczesnej technologii, można przesuwać granice medycyny, oferując pacjentom opiekę na najwyższym światowym poziomie. Co ważne dzieje się, to w naszym regionie. Dziękuję jednocześnie Sejmikowi za zrozumienie i wsparcie tej inicjatywy. W ciągu ponad pięciu ostatnich lat nakłady na inwestycje w służbie zdrowia ze strony województwa wzrosły aż pięciokrotnie" - wypowiada się marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski


Nowy blok operacyjny wyposażono w najnowocześniejsze technologie, w tym mikroskopy operacyjne, systemy neuronawigacji, neuromonitoringu śródoperacyjnego oraz zaawansowane urządzenia anestezjologiczne. Wprowadzenie możliwości obrazowania śródoperacyjnego, umożliwiającego precyzyjną weryfikację przebiegu operacji w czasie rzeczywistym, stawia Sosnowiecką neurochirurgię w rzędzie najbardziej zaawansowanych na świecie.


Z radością odnotowuję realizację kolejnej, znaczącej inwestycji w służbę zdrowia w Polsce. Dzisiejsze spotkanie podkreśla jej wyjątkowy charakter, będąc jedną z największych inicjatyw w tym sektorze, co ma istotny wpływ na poprawę opieki medycznej w kraju. Jestem przekonany, że efekty tej inwestycji będą miały długofalowy wpływ na zdrowie, co czyni ten moment niezwykle ważnym w naszych dążeniach do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. – podsumowuje Marek Wójcik, Wojewoda Śląski.


Całkowity koszt modernizacji, wynoszący ponad 60 milionów złotych, podkreśla skalę i znaczenie przedsięwzięcia. Zakupiono m.in. trzy mikroskopy operacyjne, dwa urządzenia do monitorowania neurofizjologicznego, śródoperacyjny rezonans magnetyczny i tomografię komputerową, nowoczesne stoły operacyjne, lampy i kolumny operacyjne, a także sprzęt do neuronawigacji i ultrasonografii. Inwestycja ta nie tylko zwiększa efektywność leczenia, ale również umożliwia przeprowadzanie bardziej złożonych operacji z minimalnym ryzykiem dla pacjentów.


“Dziś świadczymy o historycznym momencie dla polskiej neurochirurgii, otwierając zmodernizowany blok neurochirurgiczny. To wydarzenie, gdzie pacjent i jego dobro stanowią najwyższy priorytet, a 60 milionów złotych zainwestowanych w nowoczesne technologie to inwestycja w przyszłość naszych pacjentów. Razem dokonujemy zmian, które na zawsze odmienią oblicze regionu, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i życie ludzkie.”– wskazuje Katarzyna Stachowicz, Wiceprzewodnicząca Rady Społecznej Szpitala.
Otwarcie zmodernizowanego bloku to nie tylko krok milowy dla szpitala, ale i znaczące wydarzenie dla całej społeczności medycznej oraz pacjentów z Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i całego kraju.


"Nie sposób wymienić wszystkich, którzy uczestniczyli w realizacji tego projektu, ale chciałbym z całego serca podziękować każdemu, kto przyczynił się w jakikolwiek sposób do tego sukcesu. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Marszałka Jakuba Chełstowskiego, całemu Zarządowi Województwa Śląskiego, zespołu medycznego, technicznego i administracyjnego. Chcę również szczególnie podziękować za zaangażowanie i wkład w realizację niniejszej inwestycji Kierownikowi Klinicznego Oddziału Neurochirurgii – Panu Profesorowi Piotrowi Ładzińskiemu. Patrząc w przyszłość, jestem przekonany, że dzięki temu projektowi nasz Oddział Neurochirurgii stanie się miejscem, gdzie granice możliwości medycznych będą stale przesuwane, a naszym pacjentom będzie oferowana najlepsza dostępna opieka." – podsumowuje Krzysztof Kowalik, Dyrektor Szpitala.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie