Modernizacja Poradni Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

 Od lewej: Maria Materla - Członkini Rady Społecznej WSS5, Krzysztof Kowalik - Dyrektor WSS5, Anna Jedynak - Wicemarszałkini Województwa Śląskiego, Krzysztof Klimosz - Członek Zarządu Województwa Śląsk

Po 35 latach nieprzerwanej służby odbyła się kompleksowa modernizacja przestrzeni, aby lepiej służyć pacjentom oraz zapewnić personelowi dostosowany do aktualnych czasów komfort pracy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu po trwających niespełna pół roku pracach budowlanych zakończył modernizację pierwszej części poradni specjalistycznych, otwierając nowy rozdział w świadczeniu usług medycznych. Po 35 latach nieprzerwanej służby odbyła się kompleksowa modernizacja przestrzeni, aby lepiej służyć pacjentom oraz zapewnić personelowi dostosowany do aktualnych czasów komfort pracy. 

„Nasz projekt modernizacji był napędzany wizją ulepszenia każdego aspektu naszej działalności - od infrastruktury fizycznej po samą istotę opieki nad pacjentem i komfort pracy personelu. Przekształciliśmy nasze przestrzenie, dodając nowe pomieszczenia, najnowocześniejsze instalacje
i zaawansowane systemy klimatyzacyjne oraz nowy system kolejkowy - zapewniając bezpieczne, komfortowe i wydajne środowisko. Dziękuję Panu Marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu oraz całemu Zarządowi Województwa za wsparcie w tworzeniu tego dzieła dla pacjentów regionu..” – podsumowuje Krzysztof Kowalik, Dyrektor Szpitala.

Projekt modernizacji obejmował gruntowną przebudowę infrastruktury - od wyznaczenia nowych ścian, przez instalacje elektryczne, aż po nowoczesne systemy klimatyzacyjne
i wentylacyjne. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu, z nowym systemem PPOŻ i SSP zapewniającym ochronę przed ewentualnymi zagrożeniami. Wnętrza poradni zostały kompletnie odnowione, z nowymi sufitami i ścianami, a także nowym, ergonomicznym wyposażeniem, w tym szafami, fotelami, krzesłami i biurkami wraz z zapleczem diagnostyczno-medycznym. 

„Wyremontowane poradnie to element wizytówki szpitala, to tutaj najczęściej pacjenci w pierwszej kolejności sięgają po pomoc lekarską. Rocznie ze świadczeń ambulatoryjnych w tym szpitalu korzysta 160 tysięcy pacjentów, stąd konieczność inwestycji w tym obszarze. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w ostatnim czasie otrzymał i w niedalekiej przyszłości otrzyma z budżetu województwa śląskiego duże wsparcie. Dla mieszkańców regionu stale modernizujemy, inwestujemy w nowoczesne technologie, aby każdy mógł sięgnąć po medycynę najwyższej jakości i czuł się właściwie zaopiekowany, a personel lekarski miał godne warunki do pracy.” - podkreśla Anna Jedynak - Wicemarszałkini województwa śląskiego.

W odnowionym skrzydle szpitala znajdą miejsce nowoczesne poradnie: kardiologiczna, gastroenterologiczna, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, otolaryngologiczna, urologiczna i neurochirurgiczna. Każda z nich została zaprojektowana z myślą o komforcie i dostępności, z łatwym dostępem architektonicznym oraz przyjaznym otoczeniu zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Szczególną uwagę zwrócono na kardiologię i otolaryngologię, gdzie dodano dodatkowe gabinety, zwiększając tym samym dostęp do specjalistów.

„Szpital Św. Barbary jest jednym z najważniejszych szpitali w województwie. Cieszę się, że ta inwestycja miała miejsce, bo obszar poradni niezaprzeczalnie takiej modernizacji wymagał po tych długich latach służby pacjentom regionu. Dziękuję Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa za tą inwestycję i kolejne planowane, które przełożą się bezpośrednio na leczenie pacjentów regionu i podnoszenie jakości świadczeń medycznych.” - dodaje Marek Wójcik, Wojewoda Śląski.

Modernizacja ta nie tylko znacząco podnosi standardy opieki, ale także przyczynia się do stworzenia bardziej efektywnego i przyjemnego środowiska pracy dla personelu. Całkowity koszt projektu wyniósł 5 851 470,78 złotych, z czego 4 000 000 złotych pochodziło z dotacji budżetu Województwa Śląskiego, a reszta ze środków własnych szpitala.

„Mam nadzieję, że ta inwestycja przełoży się na jakość udzielanych świadczeń medycznych szpitala. Mogę z pełną stanowczością stwierdzić, że zarówno jako członkini Rady Społecznej, jak i radna Sejmiku Województwa za każdym razem wspieram wszelakie inwestycje w służbę zdrowia, bo doskonale zdaję sobie sprawę jakie jest to ważne dla nas - mieszkańców regionu, by mieć pełny i profesjonalny dostęp do pomocy medycznej.” - zaznacza Maria Materla, członkini Rady Społecznej WSS5.

 Ten historyczny moment dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, znacząco wpływa na jakość świadczonych usług medycznych. Szpital kontynuuje swoją misję zapewniania najlepszej możliwej opieki zdrowotnej, dostosowując się do ciągle zmieniających się potrzeb swoich pacjentów.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Od lewej: Maria Materla - Członkini Rady Społecznej WSS5, Krzysztof Kowalik - Dyrektor WSS5, Anna Jedynak - Wicemarszałkini Województwa Śląskiego, Krzysztof Klimosz - Członek Zarządu Województwa Śląsk Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie