Wynik wyszukiwania

Wyszukiwanie zaawansowane
Instrukcja monitoringu wizyjnego WSS5

Instrukcja monitoringu wizyjnego ustala zasady obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu funkcjonującego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1.