przekazanie przez fundację "pokonaj raka" igieł EUS FNB-FNA dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego

 Zdjęcie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu otrzymał darowiznę o wartości 10 000,00 złotych na rzecz Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Fundacja Katarzyny Stachowicz „Pokonaj Raka” przekazała kwotę na innowacyjny zestaw narzędzi medycznych, składający się z igieł EUS-FNB-FNA do diagnostyki onkologicznej z wykorzystaniem endosonografii.

Igły EUS-FNB-FNA (Endosonographic Ultrasound Fine Needle Biopsy/Aspiration Needles) są specjalistycznymi narzędziami używanymi w medycynie do diagnostyki nowotworów, zwłaszcza w obszarach trudno dostępnych w narządach jamy brzusznej i trzustce. Procedura polega na precyzyjnym pobieraniu próbek tkanki lub płynów w celu wykrycia i oceny nowotworów oraz innych patologii. 

„Darowizna przekazana przez Fundację „Pokonaj Raka” stanowi znaczący wkład w dalszy rozwój diagnostyki i leczenia nowotworów w szpitalu. Igły EUS-FNB-FNA umożliwiają bardziej precyzyjne i efektywne badania, co pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia pacjentów chorych nowotworowo.” – podkreśla Katarzyna Stachowicz, prezes fundacji.

 „Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, cieszę się, że to miejsce jest budowane nie tylko siłami personelu i zarządzających, ale też przez fundacje i darczyńców, dla których komfort pacjenta, zaawansowane sposoby diagnostyki i leczenia są postrzegane jako te priorytetowe.

Dziękuję za przekazanie darowizny, której obecność w naszej Pracowni przyczyni się do szybkiej i trafnej diagnozy onkologicznej wielu pacjentów.” – podkreśla Krzysztof Kowalik, Dyrektor.

Podczas uroczystości, Pani Prezes Katarzyna Stachowicz oraz Pan Dyrektor Krzysztof Kowalik oficjalnie podpisali bon przekazujący zestaw igieł, co symbolizuje przekazanie darowizny na potrzeby pacjentów.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie