Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Przemysław Kotyla wybrany na kadencję 2023-2027 do Quality of Care Committee

 Zdjęcie
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Przemysław Kotyla, Kierownik Oddziału Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu został wybrany na kadencję 2023-2027 do Quality of Care Committee - Europejskiego Sojuszu Towarzystw Rumatologicznego (EULAR).

The Quality of Care Committee jest najbardziej poważanym naukowo komitetem działającym w strukturach EULAR (The European Alliance of Associations for Rheumatology), a zadaniem Komitetu jest niesienie pomocy chorym na choroby reumatyczne. Cele te Komitet osiąga poprzez tworzenie i wprowadzanie rekomendacji diagnostyczno - terapeutycznych w reumatologii, tworzenie wytycznych, kryteriów klasyfikacyjnych chorób reumatycznych. Równocześnie komitet bierze aktywny udział w optymalizacji metodologii, zbieraniu i interpretacji danych medycznych ze wszystkich krajów Europy afiliowanych przy EULAR. Z uwagi na włączanie do struktur Komitetu najbardziej znanych naukowców i lekarzy z zakresu reumatologii w Europie udział w tym prestiżowym Komitecie daje możliwość standaryzacji i rozwoju wytycznych jak również uczestniczeniu w kształtowaniu modelów nauczania reumatologii w Europie.

Profesor Kotyla jest jedynym Polakiem biorącym udział w pracach tego prestiżowego gremium, a jego wybór jest wyrazem dostrzeżenia naukowej aktywności prof. Kotyli na polu reumatologii europejskiej.

Serdecznie gratulujemy tego niezwykle zasłużonego wyboru !