utworzyliśmy PIERWSZĄ W REGIONIE PORADNIĘ Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit

 Zdjęcie

   Z dumą informujemy, iż od kwietnia br. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu swoją działalność rozpoczyna pierwsza w regionie Poradnia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit.

Jej utworzenie jest odpowiedzią na obserwowany w ostatnich latach znaczący wzrost zachorowań na nieswoiste choroby zapalne jelit. Objawy kliniczne tych schorzeń są zróżnicowane i nie ograniczają się jedynie do przewodu pokarmowego. Najczęściej obserwuje się biegunkę, często z domieszką krwi i/lub śluzu, ból brzucha, stany podgorączkowe, chudnięcie, pogorszenie wydolności fizycznej, ale także szereg objawów pozajelitowych, takich jak dolegliwości mięśniowo-stawowe, wykwity skórne, objawy oczne, zaburzenia neurologiczne, incydenty zakrzepowo-zatorowe, a nawet objawy ze strony wątroby i dróg żółciowych. 

   Nieswoiste choroby zapalne jelit mają podłoże autoimmunologiczne i dotyczą wszystkich grup wiekowych, choć diagnoza najczęściej stawiana jest między 20 a 40 rokiem życia, a więc w okresie największej życiowej aktywności. Przewlekły charakter tych schorzeń oraz przebieg z okresami remisji i zaostrzeń wiążą się z wieloletnią farmakoterapią, częstymi hospitalizacjami, a także nierzadko z potrzebą leczenia chirurgicznego – tłumaczy dr n. med. Dawid Szkudłapski, Kierownik Oddziału Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit WSS nr 5. 

   Utworzenie Poradni Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit nie tylko przyspieszy i ułatwi dostęp do specjalistycznej opieki w zakresie diagnostyki i nowoczesnego leczenia, dedykowanej chorym na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego – Crohna, ale ze względu na wieloprofilowość naszego szpitala oraz współpracy z Poradnią Reumatologiczną, Poradnią Okulistyczną, Poradnią Chirurgiczną, Poradnią Neurologiczną oraz Poradnią Kardiologiczną pozwoli skoordynować i dostosować opiekę do indywidualnych potrzeb naszych chorych, uwzględniając nie tylko ich objawy chorobowe, ale także możliwe powikłania,  również te pozajelitowe – podkreśla dr n. med. Dawid Szkudłapski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie