Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć

PIĘTRO 1

Ośrodek Ostrych Zatruć  32 368 21 16
 +48 538 81 99 61
 32 368 20 00 wew. 2116
Sekretariat Oddziału (7:00-14:30), sekr.toksykologii@wss5.pl  32 368 22 10
Kierownik / Ordynator Oddziału  32 368 20 67
Dyżurka lekarska  32 368 21 16
Pielęgniarka Oddziałowa  32 368 22 10
Dyżurka pielęgniarska  32 368 21 84

TOMASZ KŁOPOTOWSKI

lek. med. Tomasz Kłopotowski - Kierownik Oddziału Toksykologii

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. med.

Profil leczenia

Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć będący kontynuatorem działalności funkcjonującego od 1968 roku śląskiego ośrodka toksykologicznego – Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, jest jednym z dziewięciu polskich wysokospecjalistycznych ośrodków toksykologicznych zabezpieczającym, zgodnie z obowiązującym podziałem, pod względem toksykologicznym, mieszkańców województwa śląskiego, opolskiego oraz przygranicza województwa małopolskiego, na terenie których mieszka około 6 000 000 mieszkańców.

WIOLETA WALCZYK

mgr Wioleta Walczyk - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddział Toksykologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Ośrodek Ostrych Zatruć będący faktycznie ośrodkiem informacji toksykologicznej, zabezpieczony jest całodobowo przez lekarzy specjalistów z zakresu toksykologii klinicznej, którzy udzielają specjalistycznych, telefonicznych konsultacji toksykologicznych lekarzom wszelkiego rodzaju placówek ochrony zdrowia, jak również osobom prywatnym, decydują o wykonywaniu badań i identyfikacjach toksykologicznych przeprowadzanych w Pracowni Toksykologicznej i Pracowni Chromatograficznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu, koordynują leczenie wszystkich pacjentów, którzy ulegli zatruciom
wszelkiego rodzaju ksenobiotykami, kwalifikują chorych do leczenia w Oddziale Toksykologii.

W Oddziale Toksykologii hospitalizowani są chorzy wymagający specjalistycznego leczenia toksykologicznego, będący w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, niewydolni krążeniowo i oddechowo, z wtórnymi uszkodzeniami narządów miąższowych, wymagający podawania swoistych i nieswoistych odtrutek, leczenia nerkozastępczego, leczenia z zastosowaniem hiperbarii tlenowej ze wskazań toksykologicznych. W Oddziale przeprowadzane jest leczenie metodą dializ albuminowych zarówno ze wskazań toksykologicznych jak i pozatoksykologicznych u osób kwalifikowanych do transplantacji wątroby.

Oddział Toksykologii będący integralną częścią Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu gwarantuje poza pełnym, specjalistycznym leczeniem toksykologicznym pełną diagnostykę toksykologiczną, pozatoksykologiczną, konsultacje specjalistyczne, w tym psychiatryczne, wsparcie psychologiczne i pomoc socjalną.
Oddział Toksykologii posiada 18 łóżek, w tym 6 łóżek intensywnej terapii toksykologicznej, gwarantujących pełne monitorowanie parametrów życiowych, respiratoroterapię, wspomaganie układu krążenia, leczenie nerkozastępcze. W Oddziale Toksykologii zatrudniony jest zespół lekarzy specjalistów toksykologii klinicznej, posiadających również specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy. Ponadto zatrudniony jest zespół pielęgniarek posiadających wieloletnie, unikatowe doświadczenie w pracy w ośrodku toksykologicznym.

Z Oddziałem Toksykologii ściśle współpracuje Pracownia Toksykologii i Pracownia Chromatografii, w których przeprowadzane są szerokie analizy i identyfikacje toksykologiczne (zakres badań toksykologicznych w zakładce Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej).