Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii

PIĘTRO 6

Kierownik / Sekretariat  32 368 21 19
Dyżurka lekarska  32 368 21 20
Pielęgniarka Oddziałowa – Renata Rendchen  32 368 21 18
Dyżurka pielęgniarska  32 368 21 12

WOJCIECH POBORSKI

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med.

Charakterystyka Oddziału

Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii powstał w 2015 roku. Prowadzi leczenie systemowe w warunkach ambulatoryjnych oraz hospitalizacji jedno i wielodniowej. W 2019 roku został wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Kadrę lekarską stanowi wykwalifikowany zespół posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne w prowadzeniu terapii onkologicznej zdobyte w wiodących ośrodkach w Polsce. Ponadto Lekarze Oddziału dysponują dorobkiem naukowym w postaci licznych publikacji w renomowanych czasopismach o tematyce onkologicznej.

BOŻENA KAZIRÓD

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Oddział zapewnia m.in.

 • w zakresie badań obrazowych: rentgenowskich, tomograficznych, MRI, współpraca z pracownią PET-CT, dostęp i współpraca z pracownią scyntygrafii;
 • w zakresie badań krwi;
 • w zakresie biopsji szpiku i trepanobiopsji;
 • diagnostyka histopatologiczna i dostęp do badań immunohistopatologicznych i molekularnych;
 • dwa stanowiska intensywnej terapii onkologicznej;
 • możliwość założenia portów naczyniowych u pacjenta w trakcie chemioterapii;
 • stanowiska do tlenoterapii i monitoringu chorego z EKG, kardiomonitorami i pulsoksymetrem;
 • ścisła współpraca z klinikami i oddziałami Szpitala w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;
 • nadzór psychologiczny w trakcie leczenia onkologicznego dla chorego i jego rodziny z
  warsztatami psychologicznymi włącznie;
 • ścisła współpraca z ośrodkami w zakresie radioterapii i terapii izotopowej.