Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii

PIĘTRO 6

Kierownik / Sekretariat  32 368 21 19
Dyżurka lekarska  32 368 21 20
Pielęgniarka Oddziałowa  32 368 21 18
Dyżurka pielęgniarska  32 368 21 12

WOJCIECH POBORSKI

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med.

Charakterystyka Oddziału

Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii powstał w 2015 roku. Prowadzi leczenie systemowe w warunkach ambulatoryjnych oraz hospitalizacji jedno i wielodniowej. W 2019 roku został wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Kadrę lekarską stanowi wykwalifikowany zespół posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne w prowadzeniu terapii onkologicznej zdobyte w wiodących ośrodkach w Polsce. Ponadto Lekarze Oddziału dysponują dorobkiem naukowym w postaci licznych publikacji w renomowanych czasopismach o tematyce onkologicznej.

BOŻENA KAZIRÓD

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Oddział zapewnia m.in.

 • w zakresie badań obrazowych: rentgenowskich, tomograficznych, MRI, współpraca z pracownią PET-CT, dostęp i współpraca z pracownią scyntygrafii;
 • w zakresie badań krwi;
 • w zakresie biopsji szpiku i trepanobiopsji;
 • diagnostyka histopatologiczna i dostęp do badań immunohistopatologicznych i molekularnych;
 • dwa stanowiska intensywnej terapii onkologicznej;
 • możliwość założenia portów naczyniowych u pacjenta w trakcie chemioterapii;
 • stanowiska do tlenoterapii i monitoringu chorego z EKG, kardiomonitorami i pulsoksymetrem;
 • ścisła współpraca z klinikami i oddziałami Szpitala w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;
 • nadzór psychologiczny w trakcie leczenia onkologicznego dla chorego i jego rodziny z
  warsztatami psychologicznymi włącznie;
 • ścisła współpraca z ośrodkami w zakresie radioterapii i terapii izotopowej.