Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

PIĘTRO 6

Kierownik / Sekretariat  32 368 20 51
Dyżurka lekarska  32 368 20 53
Pielęgniarka Oddziałowa – Małgorzata Wójcik  32 368 20 52
Dyżurka pielęgniarska  32 368 20 55 

PAWEŁ GRUENPETER

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med.

Profil leczenia i diagnostyka:

  • ciężkie schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz choroby mięśni, także stwardnienie rozsiane;
  • oddział dysponuje pracowniami badań: elektroencefalograficznych; elektromiograficznych i potencjałów wywołanych; ultrasonografii dopplerowskiej do badania przepływów w tętnicach wewnątrz i zewnątrz mózgowych.

Oddział zapewnia m.in.

  • wszechstronną diagnostykę, leczenie, rehabilitację i opiekę nad pacjentami;
  • nowoczesne techniki zabiegów rehabilitacyjnych, w tym PNF i metoda McKenzie.

MAŁGORZATA WÓJCIK

mgr Małgorzata Wójcik - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Pododdział udarowy

Profil leczenia i diagnostyka

  • intensywne leczenie i nadzór osób z zaburzeniami krążenia mózgowego w ostrej fazie choroby, w tym pacjentów z udarem mózgu;
  • oddział dysponuje pracowniami badań: elektroencefalograficznych; elektromiograficznych i potencjałów wywołanych; ultrasonografii dopplerowskiej do badania przepływów w tętnicach wewnątrz i zewnątrz mózgowych.

Pododdział zapewnia m.in.

  • fachowy nadzór anestezjologiczny, kardiologiczny, diabetologiczny, pulmonologiczny oraz neurochirurgiczny;
  • pilne operacyjne leczenie zwężonych miażdżycowo tętnic szyjnych dzięki współpracy z Oddziałem Chirurgii Naczyń;
  • wczesną i kompleksową rehabilitację neurologiczną od pierwszej doby dzięki współpracy z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Pododdział Udarowy przeprowadza szkolenia dla pacjentów z chorobą naczyń mózgowych i ich rodzin w zakresie wtórnej profilaktyki przeciwudarowej. Także, tych chorych obejmuje się ścisłą kontrolą ambulatoryjną.