Oddział Nefrologii

PIĘTRO 7

Kierownik / Sekretariat  32 368 25 91
Dyżurka lekarska  32 368 25 96
 32 368 25 93
Pielęgniarka Oddziałowa – Renata Niedziela  32 368 25 92
Dyżurka pielęgniarska  32 368 25 95

MACIEJ BUŁANOWSKI

dr n. med. Maciej Bułanowski - Kierownik Oddziału Nefrologii

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med.

Profil leczenia i diagnostyka:

  • diagnostyka i leczenie chorób nerek, układu moczowego, powikłań dializacyjnych oraz nadciśnienia tętniczego;
  • nefrologia (w odróżnieniu od urologii) opiera się na działaniach zachowawczych i nieinwazyjnych;
  • oddział przygotowuje chorych do leczenia nerkozastępczego oraz kwalifikuje pacjentów do przeszczepu nerki.

RENATA NIEDZIELA

mgr Renata Niedziela - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddział Nefrologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego

Oddział zapewnia m.in.

Leczeniem ostrej niewydolności nerek różnego pochodzenia (uszkodzenia nerek na skutek niedokrwienia, działania czynników toksycznych, uszkodzenia mięśni), która najczęściej jest powikłaniem innych poważnych stanów chorobowych, takich jak urazy wielonarządowe, zakażenie krwi (posocznica = sepsa), ciężka niewydolność innych narządów (np. serca, wątroby), duże operacje chirurgiczne. Oddział nefrologii współpracuje z pozostałymi jednostkami szpitala w celu zapewnienia kompleksowej opieki swoim pacjentom.