Oddział Kardiologii Ogólnej

PIĘTRO 0

Kierownik / Sekretariat  32 368 20 61
Dyżurka lekarska  32 368 20 63
 32 368 20 64
Pielęgniarka Oddziałowa – Ewa Regiec  32 368 20 62
Dyżurka pielęgniarska  32 368 20 65

PIOTR PĄCZEK

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med.

O Oddziale

Oddział Kardiologii wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej dysponuje 44 łóżkami w tym 14 monitorowanymi stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego.

EWA REGIEC

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

Profil leczenia i diagnostyka

Schorzenia układu sercowo naczyniowego: ostra i przewleka choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca i przewodzenia (w tym ostrych stanów zagrożenia życia wymagających czasowej stymulacji serca lub kardiowersji elektrycznej), ostra i przewlekła niewydolność krążenia, wady serca wrodzone i nabyte, nadciśnienie tętnicze, zatorowość płucna, kardiomiopatia i omdlenia oraz prewencja chorób układu krążenia.

Oddział zapewnia m.in.

 • diagnostykę inwazyjną (koronografia w tym badania IVUS + FFR) oraz terapię przezskórną (angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów) ostrych zespołów wieńcowych (zawał serca, niestabilna dławica piersiowa);
 • implantację stymulatorów serca (rozruszników) i kardiowerterów-defibrylatorów
  (ICD) oraz urządzeń resynchronizujących (CRT-D, CRT-P);
 • wspomaganie mechaniczne serca – kontrapulsacja wewnątrzaortalna;
 • przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej (PFO);
 • ablacja RF mięśnia sercowego w zaburzeniach rytmu metodą klasyczną; ablacją elektroanatomiczną (3D) „krioablacją”;
 • rotablacją tętnic wieńcowych;
 • Ponadto oddział przeprowadza badania w pracowniach:
  – UKG (2 aparaty UKG z funkcją Doppler oraz możliwością badań
  przezprzełykowych);
  – kontroli stymulatorów i kardiowerterów;
  – badań nieinwazyjnych układu krążenia (test wysiłkowy oraz badania Holter EKG i RR);
  – hemodynamiki i elektroterapii (2 angiografy).