Oddział Gastroenterologii Z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit

PIĘTRO 7

Kierownik / Sekretariat  32 368 26 03
Dyżurka lekarska  32 368 26 96
Pielęgniarka Oddziałowa – Dorota Otręba  32 368 26 41
Dyżurka pielęgniarska  32 368 25 99

Dawid Szkudłapski

Dawid Szkudłapski

KIEROWNIK ODDZIAŁU
dr n. med.
specjalista gastroenterolog

Profil leczenia i diagnostyka

 • choroby dróg żółciowych i trzustki;
 • choroby górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
 • choroby wątroby.

DOROTA OTRĘBA

mgr Dorota Otręba - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddziału Gastroenterologii Z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

O Oddziale

Oddział Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. w Barbary w Sosnowcu jest jednym z nielicznych oddziałów o tym profilu w Województwie Śląskim, zajmującym się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistych chorób zapalnych jelit, ale także chorób wątroby, dróg żółciowych oraz trzustki. Jednocześnie przyjmowani są chorzy do pilnego leczenia endoskopowego krwotoków do przewodu pokarmowego oraz innych stanów wymagających natychmiastowej interwencji. W tym zakresie Oddział pełni ostry 24 godzinny dyżur, w tym również na rzecz innych szpitali Województwa Śląskiego. W Oddziale zatrudnieni są lekarze posiadający specjalizację w zakresie gastroenterologii, chorób wewnętrznych oraz transplantologii klinicznej. Oddział posiada akredytację uprawniającą do specjalizowania lekarzy w zakresie gastroenterologii. W ramach Oddziału Gastroenterologii funkcjonuje Pododdział Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego oraz Pracownia USG. Dodatkowo Oddział ściśle współpracuje z przynależną Poradnią Gastroenterologiczną oraz Poradnią Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit.

Oddział zapewnia m.in.

 • Programy lekowe NFZ dla chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego – Crohn’a oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego) – w tym leczenie biologiczne
 • Diagnostyka endosonograficzna nowotworów trzustki (EUS)
 • Ultrasonografia kontrastowa nowotworów wątroby (CEUS)
 • Diagnostyka i leczenie endoskopowe schorzeń dróg żółciowych (ERCP)
 • Diagnostyka i leczenie endoskopowe schorzeń jelita grubego (koloskopia)
 • Diagnostyka i leczenie endoskopowe schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego (panendoskopia)
 • Transplantacja mikrobioty jelitowej (FMT)
 • Protokół kwalifikacyjny do przeszczepu wątroby
 • Zabieg zakładania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)
 • Biopsja gruboigłowa wątroby oraz biopsja wątroby celowana
 • Przezskórny drenaż dróg żółciowych