Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

PIĘTRO 5

Sekretariat  32 368 26 71
Pielęgniarka Oddziałowa – Joanna Kotkowska  32 368 26 72
Dyżurka lekarska  32 368 26 73
Dyżurka pielęgniarska  32 368 26 74
 32 368 26 75

MAGDALENA JĘDRUSIK-PAWŁOWSKA

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med.
specjalistka chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej

Profil leczenia i diagnostyka

Chirurgiczne leczenie schorzeń jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki

JOANNA KOTKOWSKA

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
licencjat pielęgniarstwa

O Oddziale

Posiadamy wyremontowany Oddział Chorych Leżących z komfortowymi jedno i dwuosobowymi salami łóżkowymi z pełnym węzłem sanitarnym.
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej całodobowo pełni ostry dyżur i intensywnie współdziała ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. W ramach Centrum Urazowego Personel medyczny zaopatruje obrażenia głowy i części twarzowej czaszki oraz ostre zębopochodne stany zapalne tkanek miękkich głowy i szyi pacjentom w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Oddział zapewnia m.in.

 • rekonstrukcje wieloodłamowych złamań szkieletu czaszki twarzowej po rozległych wielomiejscowych i wielonarządowych urazach
 • operacyjne leczenia złamań szkieletu kostnego części twarzowej czaszki: górny i środkowy masyw twarzy (złamania typu Le Fort I, II, III, złamania jarzmowo-oczodołowe, złamania jarzmowo-szczękowo-oczodołowe);
 • leczenie złamań żuchwy i jej wyrostków;
 • operacyjne rekonstrukcje złamań oczodołu;
 • leczenie dyslokacji oczodołowo- nosowych;
 • operacyjne leczenie nowotworów części twarzowej czaszki;
 • chirurgiczne leczenie zębopochodnych stanów zapalnych w zakresie części twarzowej czaszki (ropnie, ropowice, zapalenia kości szczęk)
 • operacyjne leczenie torbieli zebopochodnych kości szczęk
 • zabiegi augmentacyjne ubytków kostnych po rozległych torbielach kości szczęk
 • operacyjne leczenie zębopochodnych schorzeń zatok szczękowych (przetoki ustno-zatokowe, zębopochodne torbiele zatok szczękowych);
 • zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej i stomatologicznej u osób obciążonych schorzeniami ogólnoustrojowymi;
 • operacyjne leczenie wad morfologicznych w zakresie części twarzowej czaszki;
 • chirurgiczne leczenie neuralgii w obrębie gałęzi obwodowych nerwu trójdzielnego