Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

PIĘTRO 2

Z-ca kierownika / Sekretariat  32 368 23 41
Dyżurka lekarska (Intensywna Terapia)  32 368 23 43
Dyżurka lekarska (Anestezjologia)  32 368 23 49
Piel. Oddziałowa (Intensywna Terapia) – Helena Sputo  32 368 23 42
Piel. Oddziałowa (Anestezjologia) – Małgorzata Kwaśniak  32 368 23 32
Dyżurka pielęgniarska (Intensywna Terapia)  32 368 23 45
Dyżurka pielęgniarska (Anestezjologia)  32 368 23 29

lek. RADOSŁAW MARCINIAK

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Diagnostyka

 • procedury diagnostyczne w ramach konsultacji przed i pooperacyjnych;
 • diagnostyka chorych w stanach zagrożenia życia, kwalifikacja do leczenia w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii;
 • Procedury diagnostyczne w ramach konsultacji związanych z terapią bólu.

MAŁGORZATA KWAŚNIAK

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Profil leczenia

 • znieczulenia do wszystkich typów zabiegów, zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych, wykonywanych zarówno w oddziałach zabiegowych, jak i niezabiegowych;
 • intensywna terapia chorych w stanach zagrożenia życia;
 • konsultacje chorych w ramach kwalifikacji przedoperacyjnych do znieczulenia i leczenia operacyjnego;
 • pooperacyjny nadzór nad chorymi bezpośrednio po przebytych znieczuleniach;
 • doraźne interwencje w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala z uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • uśmierzanie bólu ostrego i przewlekłego.

HELENA SPUTO

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Oddział zapewnia m.in.

 • wysoką jakość świadczonych usług medycznych;
 • wykonywanie różnorodnych znieczuleń we wszystkich grupach wiekowych;
 • utrzymującą się od wielu lat na stałym poziomie minimalną liczbę powikłań związanych z anestezją;
 • relatywnie niski wskaźnik śmiertelności chorych hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii;
 • możliwość realizacji badań naukowych w ramach prac statutowych i własnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz międzynarodowych programów badawczych;
 • wysoki poziom szkolenia przed- i podyplomowego (akredytacja) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (staże, szkolenia oraz kursy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim).