Krzysztof Kowalik P.O. DYREKTORA NACZELNEGO WSS5

 Zdjęcie
Nowym p.o. Dyrektora Naczelnego WSS5 im. św. Barbary w Sosnowcu został Krzysztof Kowalik.
Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, po czym uzyskał tytuł MBA w ochronie zdrowia.

W poprzednich latach m.in. Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach, p.o. Dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Katowicach, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., Dyrektor Szpitala w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim.

Krzysztof Kowalik posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych związanych z organizacją i funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Pracował w jednostkach odpowiedzialnych za finansowanie ochrony zdrowia i zabezpieczenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz w podmiotach zajmujących się bezpośrednio udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.