Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

PIĘTRO 1

Kierownik / Sekretariat  32 368 25 11
Dyżurka lekarska  32 368 25 14
 32 368 25 13
Pielęgniarka Oddziałowa – Elżbieta Dąbrowska  32 368 25 12
Dyżurka pielęgniarska  32 368 25 15

MICHAŁ TKOCZ

dr n. med. Michał Tkocz - Kierownik Oddziału - Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr hab. n. med.

Diagnostyka

 • leczenie guzów nerki metodą otwartej i laparoskopowej nefrektomii
 • organooszczędzające resekcje guzów nerki (NSS) metodą otwartą i laparoskopową z wykorzystaniem techniki diatermii, koagulacji argonowej czy niskotraumatycznej preparacji nożem wodnym
 • endoskopowe i klasyczne zabiegi operacyjne guzów moczowodu
 • przezcewkową elektroresekcję monopolarną (TURBT) i resekcję nożem wodnym nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego
 • cystoprostatektomię oraz cystektomię w inwazyjnym raku pęcherza moczowego z wykorzystaniem wstawki jelitowej lub ureterokutaneostomii jako odprowadzenia moczu
 • wycięcie gruczołu krokowego (prostatektomię) na drodze operatywy otwartej i laparoskopowej w raku stercza
 • przezcewkową monopolarną elektroresekcję gruczołu krokowego (TURP) w rozroście stercza
 • leczenie zwężeń cewki moczowej metodą uretrotomii optycznej i uretroplastyki
 • kompleksowe i nowoczesne leczenie kamicy moczowej górnych i dolnych dróg moczowych, w tym techniki otwartej litotomii złogów nerkowych, moczowodowych czy pęcherzowych, PCNL, micro PCNL, URSL, flex URSL, RIRS, endoskopowa cystolitotrypsja mechaniczna i laserowa
 • zaopatrywanie urazów układu moczowego w ramach całodobowego dyżuru Centrum Urazowego
 • laparoskopowe leczenie żylaków powrózka  nasiennego u chorych z zaburzeniami obrazu nasienia lub dolegliwościami bólowymi
 • operacje guzów jądra, wodniaka jądra, torbieli i guzów najądrza.

ELŻBIETA DĄBROWSKA

mgr Elżbieta Dąbrowska - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa

O Oddziale

Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej oferuje Pacjentom swoją pomoc w diagnostyce i leczeniu chorób układu moczowo-płciowego. Flagową domeną jednostki jest opieka nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową dróg moczowych i wymagającymi interwencji operacyjnej.

Oddział korzysta z usług pełnoprofilowego laboratorium analitycznego, pracowni mikrobiologii, pracowni badań molekularnych. Współpracuje z centrum diagnostyki obrazowej zaopatrzonym w RTG, USG, TK i MR.
Diagnozuje zaburzenia czynnościowe dróg moczowych, w tym nietrzymanie moczu i nadreaktywność pęcherza moczowego oraz zaburzenia neurogenne dróg moczowych w oparciu o pracownię uroflowmetrii i urodynamiki.

Oddział ma ponadto przyjemność współpracy z Wydziałem Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zapewniając dydaktykę studentom kierunku lekarskiego w ramach zajęć z przedmiotu “Urologia”.

Personel Oddziału stale aktualizuje swoją wiedzę w ramach rozlicznych kursów i konferencji, czego dowodem są liczne certyfikaty – w tym także unikatowe odznaczenie “Szpitala bez bólu” jako nagroda dla Oddziału za troskę o bezbolesne zmaganie się pacjentów z chorobami urologicznymi.