Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

PIĘTRO 3

Kierownik / Sekretariat  32 368 25 31
 32 368 25 34
Dyżurki lekarskie  32 368 25 33
 32 368 26 23
Pielęgniarka Oddziałowa – Aneta Walotek  32 368 25 32
Dyżurka pielęgniarska  32 368 25 35
 32 368 26 35

SŁAWOMIR MILKA

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med.

Profil leczenia i diagnostyka:

 • kompleksowy profil operacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu u dorosłych i dzieci z wykorzystaniem najnowszych implantów i technik operacyjnych;
 • oddział posiada nowoczesne zaplecze aparaturowe: aparatura rentgenowska, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, densytometr, ultrasonografy, diagnostyka laboratoryjna, pracownia markerów nowotworowych, pracownia elektromiografii

ANETA WALOTEK

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Oddział zapewnia operacje m.in.

 • endoprotezoplastyki pierwotne stawów biodrowych, kolanowych;
 • operacje rewizyjne po endoprotezoplastykach;
 • korekcje złożonych deformacji, zmian zwyrodnieniowych i nowotworowych kręgosłupa (skoliozy, kręgozmyki, stenozy kanału kręgowego, dyskopatie, przerzuty nowotworowe, wertebroplastyka);
 • osteosynteza złożonych złamań kości kończyn górnych i dolnych, miednicy oraz kręgosłupa;
 • artroskopie lecznicze i rekonstrukcyjne w obrębie kolana i barku;
 • leczenie powikłań zrostu kostnego m. innymi z wykorzystaniem substytutów kostnych i czynników wzrostu;
 • korekcje wrodzonych i nabytych deformacji kończyn (zaburzenia osi, wydłużanie kończyn górnych i dolnych);
 • korekcje wrodzonych i nabytych deformacji stóp u dorosłych i dzieci, w tym stóp końsko-szpotawych, płasko-koślawych, paluchy koślawe itp.;
 • korekcje wad i chorób stawu biodrowego u dzieci.

O oddziale

Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej działa w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu od listopada 1988 roku. Całodobową opiekę medyczną zapewniają lekarze specjaliści w zakresie Ortopedii i Traumatologii oraz lekarze w trakcie specjalizacji, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i uczestniczą w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych. W leczeniu uczestniczy też doświadczony zespół rehabilitantów oraz pielęgniarek zapewniających troskliwą opiekę.
W codziennej pracy oddział ma do dyspozycji dwie nowocześnie wyposażone sale operacyjne, w których rocznie wykonywanych jest ok. 2500 operacji. W postępowaniu diagnostycznym wykorzystywane są możliwości, jakie stwarza wielospecjalistyczny profil szpitala oraz nowoczesne zaplecze aparaturowe.
Równolegle ze sprawowaną opieką medyczną lekarze zatrudnieni w oddziale prowadzą działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną dla studentów Wydziałów Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego ŚUM oraz dla lekarzy w trakcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii.
Przy oddziale działa Przyszpitalna Poradnia Ortopedyczna zapewniająca specjalistyczną opiekę ambulatoryjną dla dorosłych i dla dzieci.