Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych

PIĘTRO 2

Kierownik / Sekretariat  32 368 21 41
Dyżurka lekarska (Odcinek A)  32 368 25 43
Dyżurka lekarska (Odcinek B)  32 368 26 44
Piel. Oddziałowa (Odcinek A)  32 368 26 45
Piel. Oddziałowa (Odcinek B)  32 368 25 45
Konsultant Wojewódzki d/s chirurgii ogólnej: Prof. dr hab.n.med. Zbigniew Lorenc  32 368 21 41

ZBIGNIEW LORENC

KIEROWNIK ODDZIAŁU

prof. dr hab. n. med.

Profil leczenia

 • leczenie chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń jelita grubego, żołądka, wątroby i trzustki;
 • chirurgiczne leczenie skutków urazów wielonarządowych;
 • oddział posiada: pracownię endoskopii przewodu pokarmowego (endoskopie diagnostyczne i zabiegowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego), pracownię ultrasonografii (diagnostyka poszczególnych narządów oraz możliwość wykonywana zabiegów chirurgicznych pod jego kontrolą), ma także dostęp do szpitalnej pracowni endoskopowej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii i innych badań wykonywanych w Zakładzie Radiologii;
 • dzięki współpracy z ośrodkami akademickimi, możliwe jest wykonanie nowatorskich badań genetycznych wykorzystywanych w diagnostyce chorób nowotworowych.

ANNA SIENICKA

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pedagogiki zdrowia
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

O Oddziale

Oddział dysponuje kompleksowo wyposażoną salą operacyjną. Rozwiązania takie jak wymuszony obieg powietrza, klimatyzacja, bezpośrednie połączenie z centralną sterylizatornią, zapewniają najwyższy standard, komfort i bezpieczeństwo chorych. Operacje wykonywane są najwyższej jakości sprzętem, instrumentarium obejmuje wiele nowatorskich
urządzeń spotykanych na salach operacyjnych renomowanych klinik na całym świecie. Na szczególną uwagę zasługują:

 • Nóż harmoniczny – ultradźwiękowy;
 • CUSA – ultradźwiękowy aspirator do resekcji wątroby;
 • Ligasure – termiczny ablator tkanek.

Dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, zapewniony jest nadzór lekarski i pielęgniarski. Oddział posiada dedykowanego dietetyka oraz fizjoterapeutę.
Personel oddziału jest ustawicznie szkolony na różnego rodzaju kursach i stażach naukowych w renomowanych ośrodkach w kraju i zagranicą, co razem z odpowiednim wyposażeniem, gwarantuje wysoki poziom terapii i opieki nad chorym. W oddziale znajduje się sala intensywnego nadzoru medycznego z możliwością bieżącego monitorowania funkcji życiowych pacjenta oraz sala zabiegowa, gdzie wykonywane są mniejsze zabiegi.
W razie potrzeby każdy z pacjentów oddziału może być konsultowany interdyscyplinarnie przy współudziale specjalistów z różnych oddziałów Szpitala.

Kompleksowe leczenie z zakresu:

 • chirurgii urazów wielonarządowych;
 • chirurgii onkologicznej;
 • koloproktologii;
 • chirurgii gastroenterologicznej (żołądka, przełyku, jelit, wątroby, dróg żółciowych, trzustki);
 • endoskopii diagnostycznej i zabiegowej;
 • termoablacji guzów wątroby;
 • przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej;
 • laparoskopowego leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego;
 • chirurgii endokrynologicznej;
 • chirurgii przepuklin (w tym z użyciem siatek syntetycznych);
 • chirurgii sutka;
 • chirurgii żylaków kończyn dolnych.