Nowe zasady odwiedzin pacjentów

Nowe zasady odwiedzin pacjentów

🆕 Uprzejmie informujemy, że od 12.07.2021r. zmieniają się zasady odwiedzin pacjentów w naszym Szpitalu.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:
✅ Odwiedziny pacjentów możliwe są codziennie w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz od 16.00 do 18.00,
✅ Przy wejściu do szpitala osoba odwiedzająca ma wykonywany pomiar temperatury przy pomocy kamery termowizyjnej,
✅ W czasie odwiedzin osoba odwiedzająca powinna bezwzględnie założyć jednorazową maskę chirurgiczną zasłaniającą usta i nos oraz zachować dystans tj. 1,5 m.,
✅ Pacjenta odwiedzać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie,
✅ Zaleca się, aby osoby odwiedzające były zaszczepione bądź posiadały status ozdrowieńca bądź posiadały negatywy wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2,
✅ Osoby odwiedzające powinny być zdrowe. Nie mogą wykazywać objawów infekcji tj. m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła,
✅ Ze względu na sytuację epidemiologiczną pacjenta może odwiedzić wyłącznie jedna osoba. W przypadku sal wieloosobowych jednoczasowo może przebywać jeden odwiedzający,
✅ Odwiedziny mogą trwać maksymalnie 15 minut,
✅ Osoby odwiedzające powinny bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego,
✅ Przed wejściem na Oddział oraz po wyjściu z Oddziału osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym dostępne są przed wejściem do Oddziałów,
✅ Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta podejmuje Ordynator/Kierownik Oddziału lub upoważniony przez niego lekarz bądź lekarz dyżurny,
✅ Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentom powinny być ograniczone do niezbędnego minimum,
✅ Ze względu na trwający stan epidemii zabrania się pacjentom opuszczania Oddziałów bez zgody personelu medycznego.
🩺 Mając na uwadze trwający okres pandemii oraz bezpieczeństwo naszych pacjentów uprzejmie prosimy wszystkich odwiedzających o stosowanie się do wymienionych powyżej zaleceń.
  • Post category:Szpital