Międzynarodowy Dzień Farmaceuty

Międzynarodowy Dzień Farmaceuty

Z okazji Międzynarodowego Dnia Farmaceuty, dziękujemy Wam za trud i wkład w pomoc chorym, za Wasze zaangażowanie w pracę, a także za wszystko co robicie dla rozwoju i zwiększenia ochrony zdrowia pacjentów. 

Szczególne podziękowania składamy za Waszą postawę i ogrom pracy w czasie trwającej pandemii.

Życzymy Wam zdrowia i realizacji planów osobistych, rodzinnych i zawodowych, a także by Wasz trud i zaangażowanie w niesienie pomocy pacjentom zostały docenione i spotkały się z należytą życzliwością.

#WSSpieramypacjentów #zdrowie #farmaceuci #międzynarodowydzieńfarmaceuty #WSS5

  • Post category:Szpital