Plac Medyków 1
41-200 SOSNOWIEC

sekretariat@wss5.pl

Izba Przyjęć 32 368 22 67
Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Zespołami Wyjazdowymi 32 368 21 65
32 368 21 66
NazwaStanowiskoTelefon
Krzysztof BestwinaDyrektor 32 368 27 01
Sławomir ŚwięchowiczZ-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 32 368 24 64
Łukasz DolataDyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem 32 368 21 01
Renata Sędzielewskap.o. Naczelna Pielęgniarka32 368 23 06
NazwaTelefon
Kierownik Poradni Specjalistycznych 32 368-27-79
Poradnia Chirurgii Naczyń z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-30
Poradnia Chirurgii Ogólnej z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-51
Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-32
Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-04
Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa) 32 368-27-70
Poradnia Gastroenterologiczna 32 368-27-70
Poradnia Hepatologiczna 32 368-27-70
Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca 32 368-27-32
Poradnia Nefrologiczna 32 368-27-70
Poradnia Neurochirurgiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-30
Poradnia Neurologiczna 32 368-27-32
Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-24-05
Poradnia Onkologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-31
Poradnia Otolaryngologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-04
Poradnia Proktologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-51
Poradnia Pulmonologiczna 32 368-27-70
Poradnia Rehabilitacji Medycznej 32 368-27-82
Poradnia Reumatologiczna 32 368-27-70
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna z Gabinetem Zabiegowym i Gipsownią 32 368-27-31
Poradnia Urologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-70
Poradnia Żywieniowa 32 368-22-93
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego 32 368-22-80
Nazwa Email Telefon
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii sekr.koit@wss5.pl 32 368-20-26 32 368-23-41
Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej sekr.ortopedia@wss5.pl 32 368-25-31 32 368-25-34
Oddział Chirurgii Naczyń sekr.chirnacz@wss5.pl 32 368-25-81
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego sekr.chirurgia1@wss5.pl 32 368-21-41 32 368-25-41
Oddział Chirurgii, Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej sekr.chirplast@wss5.pl 32 368-25-21
Odział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii wewnetrzny@wss5.pl 32 368-26-01
Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego gastro@wss5.pl 32 368-26-03
Oddział Chirurgii Szczękowej sekr.szczorl@wss5.pl 32 368-26-71
Oddział Otolaryngologii i Onkologii Larynologicznej sekr.szczorl@wss5.pl 32 368-26-71
Oddział Nefrologii nefrologia@wss5.pl 32 368-25-91
Oddział Neurologii sekr.neurologia@wss5.pl 32 368-25-61
Oddział Udarowy sekr.udarowy@wss5.pl 32 368-20-51
Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny sekr_nch@wss5.pl 32 368-25-51
Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym okulistyka@wss5.pl 32 368-25-71
Oddział Rehabilitacji Medycznej sekr.rehabilitacja@wss5.pl 32 368-25-01
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej sekr.rehabilitacja@wss5.pl 32 368-25-01
Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej urologia@wss5.pl 32 368-25-11
Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc/ Pododdział Mukowiscydozy sekr.pulmonologia@wss5.pl 32 368-21-81
Oddział Kardiologii Ogólnej / Intensywnej Opieki Kardiologicznej sekr.kardiologia@wss5.pl 32 368-20-61
Oddział Reumatologii sekr.reumatologia@wss5.pl 32 368-26-91
Szpitalny Oddział Ratunkowy sor.sekretariat@wss5.pl 32 368-21-61
Pododdział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii onkologia@wss5.pl 32 368 21 19
Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć sekr.toksykologia@wss5.pl 32 368 21 16
Nazwa Email Telefon
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 32 368-24-54
Dział Kadr kadry@wss5.pl 32 368-27-38
Dział Kontraktowania Świadczeń kontraktowanie@wss5.pl 32 368-22-66
Dział Monitoringu Realizacji Świadczeń monitoringswiadczen@wss5.pl 32 368-24-37
Dział Organizacyjno-Prawny prawny@wss5.pl 32 368-20-11
Dział Techniczny techniczny@wss5.pl 32 368-24-91
Kancelaria Szpitala kancelaria@wss5.pl 32 368-24-45
Logistyka logistyka@wss5.pl 32 368-22-13
Obszar Badań i Rozwoju rozwojuslug@wss5.pl 32 368-21-57
Obszar Ekonomiczny ekonomiczny@wss5.pl 32 368-23-02
Obszar Polityki Jakości jakosc@wss5.pl 32 368-21-59
Rachuba Płac place@wss5.pl 32 368-24-46 32 368-24-44
Rachunkowość Finansowa ksiegowosc@wss5.pl 32 368-25-67
Zamówienia Publiczne i Monitoring Dostaw zam.publ@wss5.pl 32 368-20-12 32 368-24-28
Zarządzanie Majątkiem majatek@wss5.pl 32 368-24-77 32 368-24-55
NazwaStanowiskoTelefon
Centrum Diagnostyki LaboratoryjnejSekretariat 32 368 23 81
Pracownia Endoskopii Przewodu PokarmowegoRejestracja 32 368 22 80
SCANX – Centrum Diagnostyki ObrazowejRejestracja 801 88 88 11

Kontakt dla mediów:

Tomasz Świerkot

tswierkot@wss5.pl
509 819 661

Dojazd

Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary nr. 5 w Sosnowcu dogodny dojazd zapewni zarówno samochód, jak i środki komunikacji miejskiej.

Autobusem:

Z Katowic autobusem linii 805.

Z Sosnowca autobusami linii 26, 299, 926 oraz 150.

Z Czeladzi autobusem linii 235.

Z Będzina autobusem linii 616.

Z Dąbrowy Górniczej autobusem linii 603 oraz 606.

Z Jaworzna autobusem linii S.