Główne zadania Poradni:

  • kwalifikacja pacjentów do hospitalizacji w Oddziale Chirurgii Szczękowej;
  • kompleksowa diagnostyka schorzeń części twarzowej czaszki;
  • kontrole ambulatoryjne po zakończeniu procesu leczenia szpitalnego w Oddziale Chirurgii Szczękowej;
  • konsultacje z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej dla lekarzy innych specjalności;
  • wykonywanie zabiegów ambulatoryjnych z zakresu chirurgii stomatologicznej: wyłuszczanie operacyjne zębów zatrzymanych, zaopatrywanie połączeń ustno- zatokowych, wyłuszczanie torbieli i zmian rozrostowych w zakresie jamy ustnej z diagnostyką histopatologiczną, zabiegi chirurgicznego przygotowania jamy ustnej do protezowania, chirurgiczne usuwanie pozostawionych korzeni zębów, leczenie schorzeń gruczołów ślinowych jamy ustnej, profilaktyka onkologiczna jamy ustnej i części twarzowej czaszki, krioterapia.

Podstawowe informacje:

Do Poradni konieczne jest skierowanie od lekarza POZ albo lekarza specjalisty.

Rejestracja: 32/ 368-27-04