Sekretariat32 368 25 01
Dyżurka lekarska 32 368 25 03
Pielęgniarka Oddziałowa – Mirosława Piotrowska 32 368 25 02
Dyżurka Pielęgniarska 32 368 25 05
 
 
 
dr n. med. Elżbieta Kmiecik-Małecka - Kierownik Oddziału Rehabilitacji Medycznej ORAZ Kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

KIEROWNIK
ODDZIAŁU

dr n. med.

ELŻBIETA
KMIECIK-MAŁECKA

Profil leczenia:

  • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu, rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych oraz zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego
  • celem wczesnej rehabilitacji neurologicznej jest zmniejszenie dysfunkcji układu nerwowego spowodowanych ostrym incydentem mózgowym, przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym
mgr Mirosława Piotrowska - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddział Rehabilitacji Medycznej ORAZ Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

PIELĘGNIARKA
ODDZIAŁOWA

MIROSŁAWA
PIOTROWSKA

Oddział zapewnia m.in.

  • kompleksowe i wczesne usprawnianie pacjentów z uszkodzeniem OUN
  • metody neurofizjologiczne, wspomagane metodami fizykalnymi (tonoliza, elektrostymulacja), terapią zajęciową z uwzględnieniem metody behawioralnej wymuszania ruchu CIT oraz terapią neurologopedyczną i psychologiczną

PIĘTRO 3