Kierownik / Sekretariat 32 368 20 81
Dyżurka lekarska 32 368 20 83
Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Izabela Siwiec 32 368 20 82
Dyżurka pielęgniarska 32 368 20 85
 
 
 
dr n. med. Mariola Kozłowska-Laskowska - Kierownik Oddziału Rehabiitacji Kardiologicznej

KIEROWNIK
ODDZIAŁU

dr n. med.

MARIOLA
KOZŁOWSKA-LASKOWSKA

Profil leczenia

Wczesna rehabilitacja kardiologiczna to jeden z kluczowych etapów  kompleksowej opieki kardiologicznej chorych po zawale mięśnia sercowego,  po wcześniejszym przezskórnym leczeniu interwencyjnym lub kardiochirurgicznym czy leczeniu zachowawczym. Rehabilitacja kardiologiczna ma na celu poprawę rokowania pacjentów, jakości życia, redukcję czynników ryzyka miażdżycy oraz edukację pacjentów odnośnie stylu życia, zachowań prozdrowotnych. Ponadto ma na celu przywrócenie zdolności do pracy pacjentom dotychczas będącym w pełni zdrowia.

mgr Izabela Siwiec - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddział Rehabiitacji Kardiologicznej

PIELĘGNIARKA
ODDZIAŁOWA

mgr

IZABELA
SIWIEC

Oddział zapewnia m.in.

Planowanie i monitorowanie procesu terapeutycznego:

  • ocena stanu klinicznego oraz optymalizacja farmakoterapii,
  • badanie ekg, ukg oraz badania laboratoryjne,
  • oszacowanie oraz poprawa wydolności fizycznej poprzez wykonanie próby wysiłkowej, a następnie dobranie odpowiedniego treningu w zależności od wydolności układu krążenia   (na bieżniach medycznych oraz cykloergometrach),
  • kinezyterapię (taśmy profesjonalne TRX, theraband, stepy, piłki, hantle, kije nordic walking),
  • zajęcia dotyczące promocji zdrowia jak i porady dietetyczno-żywieniowe,
  • terapię psychologiczną, relaksacyjną, muzykoterapię na odpowiednio przystosowanej sali

PIĘTRO 0