Zespół Pracowni Diagnostycznych stanowią:

 •         Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
 •         Pracownia Densytometrii
 •         Pracownia Audiometrii
 •         Pracownia Dopplerowska
 •         Pracownia Perymetrii
 •         Pracownia Angiografii Oka
 •         Pracownie Ultrasonografii
 •         Pracownia Elektroencefalografii
 •         Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych
 •         Pracownia Psychologii Klinicznej
 •         Pracownia UKG
 •         Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
 •         Pracownia Echokardiografii Przezprzełykowej
 •         Pracownia Pomiarowa
 •         Pracownia Chromatograficzna
 •         Pracownia Toksykologii

 

Zespół Pracowni Hemodynamiki, Elektroterapii, Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych stanowią:

 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji
 • Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
 • Pracownia Elektroterapii

 

Zespół Pracowni Radiologii Zabiegowej stanowią:

 • Pracownie Radiologii Zabiegowej

 

Pozostałe jednostki i komórki organizacyjne stanowią:

 • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Immunodiagnostyki i Markerów Nowotworowych
 • Zakład  Mikrobiologii
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
 • Bank Krwi
 • Zakład Analityki Medycznej
 • Zespół Domowego Leczenia Tlenem
 • Zespół Psychologów
 • Zakład Rehabilitacji
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej
 • Stacja Dializ – 11 stanowisk
 • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej
 • Ośrodek Ostrych Zatruć

 

Zespół Gabinetów Diagnostyczno-Zabiegowych stanowią:

 •  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Otolaryngologicznej
 •  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chirurgii Naczyń
 •  Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe dla Poradni Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej
 •  Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe dla Poradni Okulistycznej
 •  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Okulistycznej dla Dzieci
 •  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chirurgii Ogólnej
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Onkologicznej
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Proktologicznej
 • Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe z Gipsownią dla Poradni Urazowo-Ortopedycznej
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy z Gipsownią dla Poradni Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Urologicznej
 • Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe dla Poradni Neurochirurgicznej, Poradni Reumatologicznej, Poradni Pulmonologicznej, Poradni Żywieniowej, Poradni Diabetologicznej (cukrzycowej)
  i Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej, Poradni Gastroenterologicznej, Poradni Neurologicznej.
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Profilaktyki Chorób Piersi.