Oddział Diabetologii i Chorób Metabolicznych z Pododdziałem Stopy Cukrzycowej

PIĘTRO 9

Kierownik / Sekretariat  32 368 26 61
Dyżurka lekarska  32 368 26 63
Pielęgniarka Oddziałowa – Anna Matuszczyk  32 368 26 62
Dyżurka pielęgniarska  32 368 26 66

MARIOLA RABSZTYN-LEBENSZTEJN

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. med.

Profil leczenia i diagnostyka

Oddział Diabetologii Chorób Metabolicznych z Pododdziałem Stopy Cukrzycowej prowadzi diagnostykę i leczenie w zakresie wszystkich typów cukrzycy, stanów przedcukrzycowych nawracających hipoglikemii. Leczymy powikłania: ostre (cukrzycowa kwasica ketonowa, stan hiperglikemiczno-hipermolalny) i przewlekłe (nefropatia, retinopatia, polineuropatia, stopa cukrzycowa). Do oddziału przyjmowani są pacjenci w ramach ostrych dyżurów pełnionych codziennie dla miasta i planowo w ramach współpracy z Poradniami Diabetologicznymi, POZ działającymi w mieście i okolicy. Oddział posiada 22 łóżka, w tym salę dla kobiet z cukrzycą w ciąży, salę intensywnego nadzoru metabolicznego oraz salę dla pacjentów ze stopą cukrzycową. Oddział współpracuje ze wszystkimi Oddziałami WSS nr 5, a w szczególności z Oddziałami Kardiologii, Okulistyki, Neurologii, Nefrologii, Chirurgii Ogólnej ,Chirurgii Naczyń, Ortopedii. 

ANNA MATUSZCZYK

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

W oddziale pracują lekarze specjaliści diabetologii i chorób wewnętrznych, pielęgniarki ze specjalizacją z diabetologii oraz pielęgniarki z uprawnieniami z zakresu edukacji diabetologicznej, dietetyk, psycholog kliniczny. 

Lekarze pracujący w Oddziale posiadają certyfikat Szkoły Pompowej PTD i mają uprawnienia do kwalifikowania i prowadzenia pacjentów z osobistą pompą insulinową, przez co pacjenci mają zapewnione szkolenie i możliwość weryfikacji terapii. Przy oddziale prowadzimy zajęcia edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin w ramach Szkoły dla Chorych na Cukrzycę. Oddział dysponuje podskórnymi i dożylnymi pompami insulinowymi, podobarografem, urządzeniem do podciśnieniowego leczenia ran, EKG, urządzeniem do 24 godz. monitorowania RR (ABPM), kardiomonitorem. U naszych pacjentów mamy możliwość wykonania badań rtg, badań czynnościowych układu krążenia, UKG, tomografii komputerowej, badań dopplerowskich, rezonansu magnetycznego, badań endoskopowych. Oddział ściśle współpracuje z Poradniami: Diabetologiczną i Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej znajdującymi się w tutejszym szpitalu.