NOWE ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW I PRZEKAZYWANIA RZECZY OSOBISTYCH

Żona odwiedza mąża w szpitalu - zdjęcie poglądowe Odwiedziny chorych w szpitalu

Uprzejmie informujemy, że zmieniają się zasady odwiedzin pacjentów w naszym Szpitalu.
Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wprowadza się w szpitalu nowe zasady przekazywania pacjentom przedmiotów osobistych oraz ograniczenie odwiedzin za wyjątkiem pacjentów:
- znajdujących się w stanie terminalnym lub bardzo ciężkim,
- o złych rokowaniach,
- małoletnich, którzy potrzebują osobistego kontaktu i wsparcia ze strony opiekunów.

Decyzję o umożliwieniu osobistego kontaktu powinien podejmować Kierownik Oddziału lub upoważniony przez niego lekarz.

Kontakt osobisty powinien być ograniczony do 1 osoby odwiedzającej (jednoczasowo) na 1 salę chorych oraz nie powinien trwać dłużej niż 15 minut.
Osoba odwiedzająca nie może wykazywać objawów infekcji (gorączka, katar, kaszel, zaburzenia węchu i smaku lub inne).

Osoba odwiedzająca powinna stosować się do poniższych reguł:
  • pozostawić odzież wierzchnią w szatni szpitalnej,
  • stosować maseczkę ochronną szczelnie zakrywającą nos i usta,
  • założyć fartuch flizelinowy przed wejściem do chorego i wyrzucić fartuch przed wyjściem z oddziału do pojemnika z odpadami wskazanego przez personel,
  • zdezynfekować ręce przed wejściem na salę i przed jej opuszczeniem,
  • zachować dystans w stosunku do innych pacjentów przebywających na sali,
  • ograniczyć do minimum kontakt dotykowy z pacjentem i jego otoczeniem.

Jednocześnie informujemy, iż dostarczanie pacjentom przedmiotów osobistych i środków higienicznych możliwe jest wyłącznie poprzez pozostawienie przedmiotów w opisanym opakowaniu (imię i nazwisko pacjenta wraz z nazwą oddziału) w wyznaczonym do tego pomieszczeniu przy wejściu głównym do Szpitala.
Pracownicy transportu wewnętrznego odpowiedzialni są za dostarczenie paczek do poszczególnych oddziałów o godzinie 9:30 oraz 14:30.


Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentów uprzejmie prosimy wszystkich odwiedzających o stosowanie się do wymienionych powyżej zaleceń.


#WSSpieramypacjentów #zdrowie #WSS5