Nowe zasady odwiedzin pacjentów

Żona odwiedza mąża w szpitalu - zdjęcie poglądowe Odwiedziny chorych w szpitalu

Uprzejmie informujemy, że od 12.07.2021r. zmieniają się zasady odwiedzin pacjentów w naszym Szpitalu.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

 • Odwiedziny pacjentów możliwe są codziennie w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz od 16.00 do 18.00,
 • Przy wejściu do szpitala osoba odwiedzająca ma wykonywany pomiar temperatury przy pomocy kamery termowizyjnej,
 • W czasie odwiedzin osoba odwiedzająca powinna bezwzględnie założyć jednorazową maskę chirurgiczną zasłaniającą usta i nos oraz zachować dystans tj. 1,5 m.,
 • Pacjenta odwiedzać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie,
 • Zaleca się, aby osoby odwiedzające były zaszczepione bądź posiadały status ozdrowieńca bądź posiadały negatywy wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2,
 • Osoby odwiedzające powinny być zdrowe. Nie mogą wykazywać objawów infekcji tj. m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła,
 • Ze względu na sytuację epidemiologiczną pacjenta może odwiedzić wyłącznie jedna osoba. W przypadku sal wieloosobowych jednoczasowo może przebywać jeden odwiedzający,
 • Odwiedziny mogą trwać maksymalnie 15 minut,
 • Osoby odwiedzające powinny bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego,
 • Przed wejściem na Oddział oraz po wyjściu z Oddziału osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym dostępne są przed wejściem do Oddziałów,
 • Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta podejmuje Ordynator/Kierownik Oddziału lub upoważniony przez niego lekarz bądź lekarz dyżurny,
 • Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentom powinny być ograniczone do niezbędnego minimum,
 • Ze względu na trwający stan epidemii zabrania się pacjentom opuszczania Oddziałów bez zgody personelu medycznego.

Mając na uwadze trwający okres pandemii oraz bezpieczeństwo naszych pacjentów uprzejmie prosimy wszystkich odwiedzających o stosowanie się do wymienionych powyżej zaleceń.

#WSSpieramypacjentów #zdrowie #WSS5