Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej

Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa) i Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej od dnia 01.02.2022 r. zapewnia pacjentom w wieku od 18 do 26 lat leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej.
Całodobowa łączność z personelem udzielającym świadczeń w tym zakresie jest możliwa pod numerem telefonu: 538 819 958