Certyfikat akredytacyjny

Akredytacja jest formą oceny zewnętrznej pracy szpitali. Fakt posiadania przez Szpital certyfikatu akredytacyjnego jest poświadczeniem stosowanych w placówce wysokich standardów, wpływających przede wszystkim na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pacjent w akredytowanej placówce powinien czuć się bezpiecznie, dzięki fachowemu i profesjonalnemu postępowaniu personelu medycznego. Należy podkreślić, że szpitale akredytowane wpisują się w politykę projakościową NFZ.

Aby uzyskać certyfikat, cały Szpital  musiał podjąć olbrzymi wysiłek poprzez systematyczne wdrażanie standardów określonych w „Przewodniku po akredytacji”.  Komitet ds. Jakości, zespoły powołane do wdrażania standardów, stale zespoły zadaniowe, Obszar Polityki Jakości, Kadra Kierownicza oraz wszyscy pracownicy Szpitala, zapracowali na ten sukces, przy pełnym wsparciu i zaangażowaniu Dyrekcji WSS5.

certyfikat akredytacyjny