AKTUALNE ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW I PRZEKAZYWANIA RZECZY OSOBISTYCH

Żona odwiedza mąża w szpitalu - zdjęcie poglądowe Odwiedziny chorych w szpitalu

Uprzejmie informujemy, że zmieniają się zasady odwiedzin pacjentów w naszym Szpitalu.
Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują następujące zasady odwiedzin i przekazywania pacjentom przedmiotów osobistych:

 1. Odwiedziny pacjentów możliwe są codziennie w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz od 16.00 do 18.00.
 2. Zaleca się, aby pacjenci chodzący przyjmowali odwiedzających poza Oddziałem na terenie Szpitala po godzinie 15:00, po uprzedzeniu personelu pielęgniarskiego o wyjściu z Oddziału.
 3. Pacjenta w Oddziale odwiedzać mogą osoby pełnoletnie i upoważnione przez pacjenta. Natomiast decyzja, co do odwiedzającego niepełnoletniego pozostaje do decyzji Kierownika/Ordynatora Oddziału, a w przypadku jego nieobecności lekarza dyżurnego.
 4. Zaleca się, aby osoby odwiedzające były zaszczepione bądź posiadały status ozdrowieńca bądź posiadały negatywy wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ostateczną decyzję o odwiedzającym niespełniającym powyższych przesłanek podejmuje Kierownik/Ordynator Oddziału lub lekarz dyżurny.
 5. Osoby odwiedzające powinny być zdrowe. Nie mogą wykazywać objawów infekcji tj. m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła.
 6. Ze względu na sytuację epidemiologiczną pacjenta w Oddziale może odwiedzić wyłącznie jedna osoba. W przypadku sal wieloosobowych jednoczasowo może przebywać jeden odwiedzający.
 7. Odwiedziny w Oddziale mogą trwać maksymalnie 15 minut.
 8. Osoby odwiedzające powinny bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego.
 9. Przed wejściem na Oddział oraz po wyjściu z Oddziału osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym dostępne są przed wejściem do Oddziałów.
 10. W czasie odwiedzin w Oddziale osoba odwiedzająca powinna:
           a) bezwzględnie założyć jednorazową maskę chirurgiczną zasłaniającą usta
               i nos,
           b) zachować dystans tj. 1,5 m.
 1. W przypadku odwiedzin pacjentów izolowanych, osoba odwiedzająca powinna dodatkowo założyć fartuch ochronny oraz rękawiczki. O odwiedzinach pacjenta izolowanego decyduje Kierownik/Ordynator Oddziału, a w przypadku jego nieobecności lekarza dyżurny.
 2. Środki ochrony osobistej dla osób odwiedzających zabezpiecza Oddział.
 3. Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentom powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentów uprzejmie prosimy wszystkich odwiedzających o stosowanie się do wymienionych powyżej zaleceń.


#WSSpieramypacjentów #zdrowie #WSS5