Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Dane adresowe instytucji:
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
tel: +48 032 368 2000 fax: +48 032 368 2032
e-mail: sekretariat@wss5.pl
www: www.wss5.pl

 

Sosnowiec, dnia 06 października 2015

INFORMACJA
O PLANOWANYM PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

Nazwa zadania: Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Podmiot Publiczny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.) – informuje, że zamierza w trybie dialogu konkurencyjnego dokonać wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. “Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”.

Ogłoszenie o postępowaniu znajduje się pod adresem: www.wss5.pl w zakładce zamówienia/zamówienia publiczne