Koronawirus – ograniczenia w funkcjonowaniu Szpitala

Koronawirus – ograniczenia w funkcjonowaniu Szpitala

W związku z wystąpieniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jednego przypadku zachorowania na koronawirus SARS-Cov-2 wywołujący chorobę COVID-19, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Diabetologii i Chorób Metabolicznych z Pododdziałem Stopy Cukrzycowej oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy zostały objęte kwarantanną.
Dlatego na ten moment przyjęcia planowane na oddziały objęte kwarantanną nie zostaną zrealizowane.
Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, Szpital podejmuje działania prewencyjne, odwołując od 13.03.2020 do odwołania wszystkie wizyty w Poradniach Specjalistycznych.
Realizowane będą przyjęcia na Oddziały Szpitalne wyłącznie w trybie pilnym.
Informacje dot. zakazu odwiedzin:
Ważne informacje dot. epidemii koronawirusa:
Z poważaniem
Dyrekcja
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu

Ostatnia aktualizacja:

ZAMKNIJ