WSS5 w Sosnowcu szpitalem węzłowym – informacja dot. szczepień

UWAGA! Zmiana terminu.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu został wyznaczony jako punkt szczepień dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpital węzłowy).

W związku z powyższym jednostki zewnętrzne zainteresowane szczepieniem przeciwko COVID-19 w WSS5 powinny przesłać na adres: sekretariat@wss5.pl listę pracowników zgodnie z załącznikiem nr 2 „Formularz szczepień”. Dodatkowo dla każdego z Pracowników należy dołączyć skan własnoręcznie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

Wnioski należy składać do godziny 12:00 do dnia 28 grudnia 2020 roku.

  • Post category:Szpital