KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych do celów REKRUTACJI

pdf pobierz

Nagrywanie rozmów telefonicznych

pdf pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) dotycząca ochrony danych osobowych PACJENTÓW

pdf pobierz

Instrukcja monitoringu wizyjnego WSS5

Instrukcja monitoringu wizyjnego ustala zasady obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu funkcjonującego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1.

pdf pobierz

Polityka współpracy z dostawcami, wykonawcami w zakresie bezpieczeństwa informacji

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady odnoszące się do postępowania w relacjach z dostawcami, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich ryzyk oraz zasad zachowania bezpieczeństwa informacji. W ramach relacji z dostawcami chcemy promować świadome podejście do ryzyk, które mogą występować w trakcie współpracy i bezpieczeństwa informacji, dostrzegając przy tym znaczący ich wkład w kształtowanie się biznesowej kultury zaufania.

pdf pobierz

pdf D-370 B – Wniosek o udzielenie dostępu zdalnego (dla pracowników podmiotów zewn