p.o. Dyrektora

Ewa Fica

  32 368 21 01

Pion Lecznictwa

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Paweł Gruenpeter

  32 368 24 64

Pion Zarządzania Majątkiem i Kapitałem

Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Krzysztof Lehnort

  32 368 21 51

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Agata Ślęzak

  32 368 21 51

Pion Organizacyjno-Prawny i Kontraktowania Świadczeń

Dyrektor Operacyjny

Beata Żołna-Kontny

  32 368 21 01

Naczelna Pielęgniarka

Ewa Sikora

  32 368 23 06

Lekarz Naczelny

Robert Urbańczyk

  32 368 24 65