Postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań laboratoryjnych w zakresie badań histopatologicznych, genetycznych i cytologicznych, przez okres 24 miesięcy.

Ostatnia aktualizacja:

Pliki do pobrania

ZAMKNIJ